Αστυνόμευση - Χρηματαποστολές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυνόμευση - Χρηματαποστολές

Αντίστοιχοι όροι

Αστυνόμευση - Χρηματαποστολές

Σχετικοί όροι

Αστυνόμευση - Χρηματαποστολές

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αστυνόμευση - Χρηματαποστολές

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τμήματος Ασφάλειας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής

  • GRGSA-CA- ADM387.01
  • Αρχείο
  • 1989 - 2007

Αρχείο του Τμήματος Ασφαλείας: μεταφορές εκρηκτικών υλών, χρηματαποστολές, μεταφορές έργων τέχνης, συνοδείες, συνέδρια, διασκέψεις, αθλητικές και λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Επιτελείο, Τμήμα Ασφάλειας