Δασμοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δασμοί

Αντίστοιχοι όροι

Δασμοί

Σχετικοί όροι

Δασμοί

1 Αρχειακή περιγραφή results for Δασμοί

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Βιβλίο επτανησιακού τελωνείου (Χφ208)

  • GRGSA-CA- MAN001.53
  • Αρχείο
  • 1818-1820

Καθολικό βιβλίο λογαριασμών τελωνείου της Επτανήσου, πιθανώς της Κέρκυρας, με τίτλο "Ledger Dogana Merci & olj". Περιέχει καταγραφή των εισαγωγών και εξαγωγών εμπορευμάτων, τροφίμων και ελαίων και των οφειλόμενων δασμών, από 1 Δεκεμβρίου 1818 έως 31 Ιανουαρίου 1820.