Επισιτισμός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Επισιτισμός

Equivalent terms

Επισιτισμός

Σχετικοί όροι

Επισιτισμός

17 Αρχειακή περιγραφή results for Επισιτισμός

17 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αυτόνομης Υπηρεσίας Επισιτισμού Μακεδονίας

 • ADM003
 • Αρχείο
 • 1941 - 1945

Γενικές αποφάσεις και διαταγές σχετικά με τον επισιτισμό, κίνηση των επαρχιακών Επισιτιστικών Γραφείων, υπαλληλικά θέματα, αγορανομικές διατάξεις και δελτία τιμών, μεταφορές προϊόντων, χορηγήσεις τροφίμων και διαφόρων προϊόντων σε ιδιώτες και ιδρύματα, καταστάσεις αποθεμάτων, οικονομικά θέματα, έγγραφα της ελληνικής και γερμανικής διοίκησης.

Αυτόνομη Υπηρεσία Επισιτισμού Μακεδονίας

Αρχείο Γραφείου Επισιτισμού Νομαρχίας Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM033.01
 • Αρχείο
 • 1942

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλίο επισιτισμού, κατάσταση διανομής ορύζης και κατάσταση χορήγησης ελαιών.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, Γραφείο Επισιτισμού

Αρχείο Κοινότητας Τερπνής

 • GR GRGSA-SER MUN007.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1968, 1974

Φάκελος αλληλογραφίας κατοχικών θεμάτων ετών 1937-1951, φάκελος παραρτήματος θυμάτων πολέμου έτους 1922 και φάκελος παραρτήματος ονομάτων πολέμου ετών 1921-1935. Κατάλογος αγροφυλάκων, έγγραφο ορκομωσίας αγροφύλακα έτους 1929, ερανικός καταλογος Αγροφυλακής. Βιβλία Ληξιαρχείου (Θανάτων, γάμων, βαπτίσεων), βιβλία και έγγραφα οικονομικής φύσεως, βιβλία Πρωτοκόλλων, βιβλία αλληλογραφίας, βιβλία αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου, βιβλίο πολιτοφυλακής έτους 1935. Φάκελοι έργων κοινότητας, φάκελοι στατιστικών στοιχείων, τετράδια κατάστασης απόρων, φάκελοι επισιτισμού και διανομής ιματισμού, φάκελοι και τετράδια με γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα (δικαιώματα βοσκής, δηλώσεων καπνού, παραγωγής καπνού, δηλώσεις φορολογίας κουκουλιών, αλεσμού σιτηρών, γεωργικές ζημιές), έγγραφα καθορισμού εκλογικών τμημάτων. Έγγραφα εκθέσεις ενόρκων εξετάσεων έτους 1943, ονομαστική κατάσταση υπόχρεων προσωπικής εργασίας έτους 1934-1935, 1939 & 1957-1961.

Δήμος Βισαλτίας Σερρών, Κοινότητα Τερπνής

Αρχείο Νικολάου Δέα - Επιτροπή Διαχειρίσεως Βοηθημάτων εν Ελλάδι

 • Αρ.Εισ. 262
 • Αρχείο
 • 1940-1945

Διαγράμματα και έγγραφα συγκρότησης της Επιτροπής Διαχείρισης Βοηθημάτων του Διεθνούς Κομιτάτου του Ερυθρού Σταυρού για τη διάθεση των μεταφερομένων τροφίμωνˑ επισιτιστική κατάσταση της χώραςˑ σύνθεση και οργάνωση των υπηρεσιών της Ε.Δ.Β.Ε. και της Διεύθυνσης Επαρχιώνˑ εγκύκλιοι, οδηγίες, νόμοι (1941-1946). Προτάσεις για τον τρόπο διανομής των τροφίμωνˑ πίνακες διανομήςˑ αποκλεισμός περιοχών από τις αρχές κατοχήςˑ πείνα, εκκλήσεις βοήθειας, (1942-1945).
Έγγραφα Επιτροπής Ελλειμμάτων ([1943-1945).
Ονομαστικές καταστάσεις των εκτελεσθέντων και των συλληφθέντων μελών της Επιτροπής από τους Γερμανούς, από τον ΕΛΑΣ και από τα Τάγματα Ασφαλείας (1944-1945).
Εκθέσεις, αναφορές, υπομνήματα και πίνακες για καταστροφές χωριών, εμπρησμούς και λεηλασίες στις περιοχές: Πελοπόννησο, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Αττική, καθώς και σε άλλες επαρχίες, από τις αρχές κατοχής (1942-1944).
Εκθέσεις πεπραγμένων της Διεύθυνσης Επαρχιών (1941-1944).
Στατιστικοί πίνακες γεννήσεων και θανάτων των ετών 1940-1944.
Ευχαριστήριες επιστολές των αντιπροσώπων του Ερυθρού Σταυρού προς τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης (1942-1945). Λόγοι του Νικολάου Δέα.

Δέας, Νικόλαος

Αρχείο Τμήματος Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

 • GR ADM026.01
 • Αρχείο
 • 1942-2002

Το αρχείο αποτελείται από:
Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Τοπικής Επιτροπής Διανομών Κατερίνης Διεθν. Κομιτ. Ερυθρού Σταυρού, Βιβλία Διακίνησης Εφοδίων Ψυγείου και Παραγωγής Παγοστηλών υπό το Παγοποιείον, Βιβλίο Πρακτικών Επιτροπής Ελλειμμάτων, Βιβλίο Συγκέντρωσης Σίτου-Κρίθης της Εσοδίας 1975, Βιβλίο Πρακτικών Επιτροπής, Ατομικά δελτίο γάλακτος απόρων, καρτέλες λεξικογραφήσεως Δελτιούχων, Απογραφικές καρτέλες, Διπλότυπο μπλοκ αποδεικτικόν εγγραφής επισιτιστικών δελτίων, Βιβλίο αποφάσεων Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κατατάξεως Κέντρων και Καταστημάτων, Βιβλία αγορανομικών αποφάσεων , Βιβλίο στοιχεία παντοπωλών, Βιβλία μισθοδοσίας, Φάκελοι Γενικής Διεύθυνσης Εφοδίων, Φάκελοι Συμβάσεων, Φάκελοι Αγρονομικής επιτροπής, Βιβλία αποφάσεων, πρωτόκολλα, Φάκελος Διαφωτιστικών κειμένων, Φάκελοι Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών, Φάκελος Εκδικασθεισών Αγορανομικών Αγορών, Φάκελος Μηνύσεων Δειγμάτων, Φάκελος Καταστροφές, Φάκελοι Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων -Φαρμάκων, Φάκελοι Ελέγχων, Φάκελος Εμπιστευτικά, Φάκελοι προσφορών, δημοπρασιών, υγρών καυσίμων, συμβάσεων,απογραφών, Ατομικοί Φάκελοι Συνταξιούχων υπαλλήλων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Τμήμα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Αρχείο Τμήματος Εποπτείας Εμπορίου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1944-1954

Εισαγωγή-εξαγωγή τροφίμων, χορηγήσεις ειδών ιματισμού, δυναμολόγια, "φυματικαί διανομαί", Πρακτικά συνεδριάσεων, Επιτροπές ιματισμού, αποθήκες Ερυθρού Σταυρού, μαθητικά συσσίτια, επισιτισμός, δημητριακά άλευρα, ανάπηροι-θύματα πολέμου, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας Επόπτου Υπουργείου Εμπορίου, δυναμολόγια Στρατευσίμων Πολιτοφυλακής-Αγροφυλακής, άποροι, ΜΕΑ, ληστείες συμμοριτών, διανομές, αποστρατευθέντες Μέσης Ανατολής, πινάκια κινήσεων αποθηκών, Καναδική βοήθεια, "διανομαί εις δημοσίους υπαλλήλους", λεπροκομείο, κατασκηνώσεις, άποροι, διανομές άρτου δια κουπονίων, φρουρήσεις αποθηκών, παιδικός σταθμός, καταστάσεις ανταρτών κ.ά..

Τμήμα Εποπτείας Εμπορίου Σάμου

Αρχείο Τοπικής Επιτροπής Επισιτισμού τέως Δήμου Ερμιόνης

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.059.001
 • Αρχείο
 • 1917 - 1918

Κατάλογοι οικογενειών, παραχειμαζόντων, παρεπιδημούντων, σκηνιτών, καφενείων και ξενοδοχείων της Ερμιόνης και της περιφέρειάς της με τις αντίστοιχες ποσότητες τροφίμων που τους διατέθηκαν, κατάλογος παραγωγών σιτηρών, απογραφή πληθυσμού, δαπάνες κ.ά.

Τοπική Επιτροπή Επισιτισμού τέως Δήμου Ερμιόνης

Αρχείο Υπηρεσίας Εφοδιασμού - Διανομών

 • ADM004
 • Αρχείο
 • 1945 - 1954

Ίδρυση-αρμοδιότητες, θέματα λειτουργικά και προσωπικού. Καταγραφή αναγκών σε επίπεδο Δήμων και Κοινοτήτων. Αλληλογραφία και αποφάσεις διανομής τροφίμων και εφοδίων, αγορανομικά θέματα. Φάκελοι της Περιφερειακής Υπηρεσίας Εφοδιασμού (Π.Υ.Ε.Δ.) Β' Διαμερίσματος που αφορά την διανομή τροφίμων και εφοδίων στα πλαίσια των προγραμμάτων γενικών και ειδικών διανομών και της Αμερικανικής βοήθειας. Περιλαμβάνονται αγορανομικές διατάξεις και αλληλογραφία με τις περιφερειακές Αγορανομικές Επιτροπές και άλλους φορείς για θέματα διατίμησης τροφίμων.

Υπηρεσία Εφοδιασμού - Διανομών

Αρχείο Υπουργείο Επισιτισμού (Κ67α)

 • GRGSA-CA- ADM294.01
 • Αρχείο

Φάκελοι εγγράφων από το αρχείο του πρώην Υπουργείου Επισιτισμού της περιόδου 1941-1945. Το υλικό του αρχείου περιλαμβάνει υλικό που παρήχθη από το Υφυπουργείο Αγορανομίας, το Υπουργείο Επισιτισμού και ελάχιστα από τα Υπουργεία Εφοδιασμού και Διανομών.

Υπουργείο Επισιτισμού / Εφοδιασμού

Κουτσουμάρης, Αριστοτέλης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 2/03
 • Αρχείο
 • 20ός αιώνας

Περιλαμβάνεται έγγραφο και έντυπο υλικό για διάφορα θέματα που αφορούν την Αστυνομία της Αθήνας, τα Λαϊκά Υπνωτήρια, το Υπουργείο Εφοδιασμού, την Εθνική Τράπεζα, την Κατοχή και τον Ερυθρό Σταυρό. Επίσης υλικό σχετικό με τις εγκαταστάσεις και την εκμετάλλευση των λουτρών Σμοκόβου, την Οικία Σφακτηρίας και κτηματικές και κληρονομικές υποθέσεις των Μελισουργού, Δ. Μέκιου, Γ. Χατζόπουλου.

Κουτσουμάρης, Αριστοτέλης

Λούλης Αλκιβιάδης, Λούλης Θεμιστοκλής

 • GR-ASKI- 725
 • Αρχείο
 • 1929-1945

Αρχείο Αλκιβιάδη Λούλη (1929-1945)

Αλληλογραφία
• Αλληλογραφία, σημειώματα, τηλεγραφήματα, αιτήσεις για άδειες εξαγωγής και λειτουργίας νέων εγκαταστάσεων: Φιλο-Σηροτροφική Ένωσις Ηπείρου, Κυλινδρόμυλος Λούλη, Αλέξανδρος Σ. Δεσύλλας Α.Ε., Θεόδωρος Τρύφων & ΣΙΑ
• Αλληλογραφία κυρίως με ηπειρωτικούς συλλόγους και πρόσωπα του ηπειρωτικού κόσμου

Πολιτική δραστηριότητα
• Κοινοβουλευτική δραστηριότητα: αιτιολογικές εκθέσεις, επερωτήσεις, εισηγητικές εκθέσεις τροπολογίες, σχέδια νόμου και αγορεύσεις στη Βουλή για διάφορα ζητήματα που αφορούν το νομό Ιωαννίνων, «περί προσμίξεως εγχώριου σίτου εις την Παρασκευή άρτου». Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πρακτικά συνεδρίασης της Βουλής. Aνταποκρίσεις και δημοσιεύματα για τη δραστηριότητα του Α. Λούλη, αλληλογραφία
• Κόμμα Φιλελευθέρων – Αλληλογραφία, 1931-1935: Αλληλογραφία, τηλεγραφήματα, εκθέσεις του Α. Λούλη προς το Κόμμα Φιλελευθέρων, επιστολές και τηλεγραφήματα του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον Α. Λούλη, αλληλογραφία σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας του Ελευθέριου Βενιζέλου, σχετικά με τον βουλευτή Ιωαννίνων Δημητρίου Νότη Μπότσαρη,
• Κόμμα Φιλελευθέρων – Βουλευτικές εκλογές 1933 & 1935, Δημοψήφισμα 1935: Επιστολές του Εθνικού Συνασπισμού ενόψει των εκλογών στις 2/7/1933. Τηλεγραφήματα και επιστολές σχετικά με τον ορισμό υποψηφίων βουλευτών και την προεκλογική εκστρατεία του Κόμματος Φιλελευθέρων ενόψει των εκλογών στις 9/6/1935. Τηλεγραφήματα και ένα κείμενο σχετικά με το δημοψήφισμα στις 3/11/1935
• Κόμμα Φιλελευθέρων – Εκλογικοί κατάλογοι για την περιοχή των Ιωαννίνων, 1922-1935
• Εκπροσώπηση της περιοχής των Ιωαννίνων: Αποφάσεις κοινοτήτων, με τις οποίες εξουσιοδοτούν τον Α. Λούλη να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά τους, 1929, 1932. Αλληλογραφία σχετικά με τον ορισμό του Α. Λούλη αντιπροσώπου της πόλης των Ιωαννίνων στην Εθνική Τράπεζα, 1935
• Ημερήσιος ηπειρωτικός Τύπος: Επιστολή του διευθυντή της ηπειρωτικής εφ. Κραυγή προς τον Α. Λούλη σχετικά με συκοφαντικό άρθρο της εφημερίδας και δηλώσεις αποκατάστασής του, 1933. Μήνυση του Α. Λούλη προς την ηπειρωτική εφ. Κήρυξ – περιλαμβάνονται και πρακτικά της δίκης, 1933. -Επιστολή διαμαρτυρίας του δικηγόρου του Α. Λούλη Γ. Νιάβη προς την εφ. Ηπειρωτικός Κόσμος σχετικά με άρθρο της εφημερίδας – περιλαμβάνονται φύλλα της εφημερίδας με το άρθρο και δακτυλογραφημένη μεταγραφή του, 1935. -Αλληλογραφία, συμφωνητικά, αποδείξεις, συναλλαγματικές, αποκόμματα τύπου σχετικά με τη συνεργασία του Α. Λούλη με την εφ. Ήπειρος, 1936. Τηλεγραφήματα και επιστολές προς ηπειρωτικές εφημερίδες, 1933, 1935, χ.χ.
• Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Αλληλογραφία της Εθνικής Τράπεζας με τον Α. Λούλη και υπουργεία σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης των περιουσιών των από Τουρκοκρατίας Κοινοτήτων του Νομού Ιωαννίνων, 1934. Αλληλογραφία του Α. Λούλη με την Εθνική Τράπεζα, τη χήρα Σίμου και τους δικηγόρους του, γραμμάτια, ρυθμίσεις οφειλών σχετικά με το δάνειο του Σπύρου Σίμου, του οποίου εγγυητής ήταν ο Α. Λούλης, 1936
• Ποικίλα: Ονομαστικές καταστάσεις κατοίκων διαφόρων κοινοτήτων του νομού Ιωαννίνων, σημειώματα, έγγραφο της Επιτροπής Πρόνοιας γερόντων & ανίκανων αρτεργατών, καταστατικό του Συνεταιρισμού Αρτοποιών Αθηνών, απόδειξη παραλαβής βουλευτικού σήματος κ.ά. -Μετάφραση και μεταγραφή άρθρου της εφ. Cumhuriyet με τίτλο «Αι οικονομικαί σχέσεις ημών μετά της Ελλάδος» και κείμενο, πιθανόν ομιλίας, για το Κίνημα στο Γουδί

Επαγγελματική δραστηριότητα
• Ελληνοαμερικανική Βιομηχανία Ελαστικού Αδελφοί Καίσαρη Α.Ε.: Προσκλήσεις σε συνεδριάσεις ΔΣ, οικονομικά στοιχεία, εκθέσεις πεπραγμένων ΔΣ, προϋπολογισμοί , λογιστικές καταστάσεις, ενημερωτικές εκθέσεις, 1936-1937
• Εθνική Βιομηχανία Ελαστικού Α.Ε.: Προσκλήσεις σε συνεδριάσεις ΔΣ, εκθέσεις πεπραγμένων ΔΣ, αλληλογραφία, 1937-1938
• Σύνδεσμος των Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών (1933-1936): Εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία του Α. Λούλη, διευθυντή του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, εκθέσεις πεπραγμένων της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου

Προσωπικά τεκμήρια
• Προσωπική αλληλογραφία: Τηλεγραφήματα, εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία με τον αδελφό του Σωκράτη Λούλη και τη σύζυγό του Μέλπω, τα αδέλφια του Δημήτριο και πιθανόν Γεώργιο, τον Θεμιστοκλή Λούλη, γιου του Αλκιβιάδη.
• Ποικίλα: προσφωνήσεις για την αναχώρηση στο εξωτερικό του αδελφού του Γεωργίου Λούλη, συλλυπητήριο τηλεγράφημα και μία ανακοίνωση για εφημερίδες
• Οικονομικά τεκμήρια Α. Λούλη: συμβόλαια, επιστολές, σημειώματα, αποδείξεις πληρωμών, δωρεές, συνδρομές, τηλεγραφήματα, οικονομικές καταστάσεις, συναλλαγματικές, 1935-1939
• Ακίνητη περιουσία: Κατόψεις, προϋπολογισμοί, προσφορές, αποδείξεις για την κατασκευή της οικίας Α. Λούλη στην οδό Καλύμνου, 1931. Πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών για κτήμα στη Γλυφάδα, 1942
• Ποικίλα: Εκλογικό βιβλιάριο, εκδόθηκε το 1920, δύο ευρετήρια με ονόματα προσώπων, με τα οποία αλληλογραφούσε ο Α. Λούλης, σημειωματάριο με τα προσωπικά έξοδα του Α. Λούλη, μία μήτρα από τυπογραφικό δοκίμιο φωτογραφίας πιθανόν του Α. Λούλη

Ψηφιακά αντίγραφα εγγράφων από το προσωπικό αρχείο του Α. Λούλη, ως μέλους της ΚΕ του ΕΑΜ, 12/1944 – 2/1945 [αρκετά τεκμήρια είναι δυσανάγνωστα]
• Αλληλογραφία του Α. Λούλη με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, το Προξενείο Ελβετίας, τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, τον Πρεσβευτή Σουηδίας, την Επιτροπή Διαχείρισης Βοήθειας για την Ελλάδα κ.ά. σχετικά με διανομή τροφίμων και φαρμάκων σε περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, την ασφαλή διέλευση της βοήθειας, τις συλλήψεις στελεχών του ΔΕΣ και άλλων πολιτών και τα αιτήματα για απελευθέρωσή τους, τους αιχμαλώτους πολέμου και τη Συνθήκη της Γενεύης, τους ομήρους, τις επιτάξεις, τη στέγαση ξένων αντιπροσωπειών, την επιστροφή αριστερών κρατουμένων, τους πρόσφυγες
• Εσωτερική αλληλογραφία Α. Λούλη με Γ. Σιάντο, Πολιτοφυλακές, Α΄ Σώμα Στρατού, την ΚΕ και Διευθύνσεις του ΕΛΑΣ σχετικά με τους αιχμαλώτους πολέμου και τη Συνθήκη της Γενεύης, τις συλλήψεις πολιτών και την απόλυσή τους, τις αποθήκες υλικών, τη στέγαση ξένων αντιπροσωπειών
• Εκθέσεις, σημειώματα, εκκλήσεις σχετικά με την πορεία των μαχών, τον επισιτισμό των κατοίκων, τους αιχμαλώτους πολέμου, τους ομήρους, τις επιτάξεις ή κατασχέσεις προϊόντων
• Αποκόμματα τύπου της εφ. Ελεύθερη Ελλάδα για τη Συμφωνία της Βάρκιζας, 2/1945

Αρχείο Θεμιστοκλή Λούλη (1938-1976)

• Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Ειρήνης, 16-17/5/1965: -Διακήρυξη και κείμενο με τους στόχους του συνεδρίου, 1965
• F.I.R. 4ο Συνέδριο, Βαρσοβία 13-16/12/1962: Προετοιμασία συνεδρίου, αποφάσεις, εισηγήσεις και εκθέσεις επιτροπών, ενημερωτικά δελτία της FIR για το 4ο Συνέδριο, σημειώσεις, σχέδια ομιλιών, πληρεξούσια εκπροσώπησης από οργανώσεις αντιστασιακών στον Θ. Λούλη, κάρτα αντιπροσώπου κ.ά.
• F.I.R. 5ο Συνέδριο, Βουδαπέστη 9-12/12/1965: έκθεση δράσης της Πανελληνίου Ενώσεως Αναπήρων & Τραυματιών Εθνικής Αντιστάσεως (ΠΕΑΤΕΑ), πληρεξούσιο εκπροσώπησης, σημειώματα, κείμενα, εκθέσεις για τη F.I.R.
• Εθνική Αντίσταση: κείμενα – σύλλογοι αγωνιστών (1961-1966): Εκθέσεις, σχέδια κειμένων, κείμενα για την ελληνική αντίσταση. Ενώσεις και σύλλογοι αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: κάρτες, αποδείξεις συνδρομών, προσκλήσεις, καταστατικό της Πανελληνίου Λέσχης Αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσεως
• Ένωση Κέντρου – Βουλευτικές εκλογές 16/2/1964: προεκλογικό φυλλάδιο, κατάλογος εκλογικών τμημάτων νομού Ιωαννίνων, κείμενο του βουλευτή Χρήστου Παπασταύρου με τίτλο: «Η ερήμωσις του χωριού και της υπαίθρου», 1964
• Τεκμήρια για τη δίκη μετά την έκρηξη στον Γοργοπόταμο: Υλικά της προανακριτικής διαδικασίας: απολογίες κατηγορουμένων, εντάλματα φυλάκισης, κλητεύσεις του Εισαγγελέα Λαμίας, εκθέσεις εξέτασης μαρτύρων, 1965

Μεταπολίτευση – Πολιτική δραστηριότητα
• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, εκλογές 20/7/1975: ψηφοδέλτιο, βεβαίωση ψήφου, ενημερωτικά δελτία του ΤΕΕ για τις εκλογές, πληροφοριακά δελτία της παράταξης «Δημοκρατική Συνεργασία Μηχανικών», υποψηφιότητα Θ. Λούλη
• ΠΑΣΟΚ: τεκμήρια για το προσυνέδριο της 16/3/1975, οργανωτικά κείμενα, έντυπα φυλλάδια με τις θέσεις του κόμματος για τη μοναρχία, τη συνέντευξη τύπου του Α. Παπανδρέου της 3/9/1974 κ.ά., 1974-1975
• Διακήρυξη αρχών της Ελληνικής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Ένωσης (ΕΛΣΕ), 8/1974
• Κείμενα και σχέδια κειμένων σχετικά με το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΣΕ
• Ποικίλα: αρχείο τύπου, επιστολές από το Πρακτορείο Ελληνικού Τύπου και την Ένωση Απολυθέντων Υπαλλήλων, 1974-1976

Προσωπικά τεκμήρια
• 100 χρόνια από την ίδρυση του ΕΜΠ: Ομιλία του Θ. Λούλη, συγχαρητήρια τηλεγραφήματα, δημοσιεύματα, 1938
• Προσωπική αλληλογραφία: ευχετήριες επιστολές και κάρτες, τηλεγραφήματα, δεκαετία 1970
• Ποικίλα: Προγράμματα, σχέδια βιογραφικών σημειωμάτων του Θ. Λούλη, κείμενα και σχέδια κειμένων του Θ. Λούλη θρησκευτικού περιεχομένου
• Τετράδια και σημειωματάρια εκμάθησης ρώσικων κ.ά.

Λούλης, Αλκιβιάδης Θ.

Παπαδημητρόπουλος, Κωνσταντίνος

 • GR-ASKI- 1180
 • Αρχείο
 • 1947-1960

• Ένωση Παντοπωλών Αθηνών, 1947-1960: Προσκλήσεις σε Γενικές Συνελεύσεις των μελών, έντυπα υποβολής υποψηφιότητας σε αρχαιρεσίες της Ένωσης, ψηφοδέλτια, πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔΣ· εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία της Ένωσης με άλλες ενώσεις του κλάδου, το Υπουργείο Εμπορίου, την Υποδιεύθυνση Αγορανομίας, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο για ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των παντοπωλών· φυλλάδια, ανακοινώσεις προς τα μέλη της Ένωσης, κείμενα, σημειώσεις και προσκλήσεις προς τον Κ. Παπαδημητρόπουλο, φύλλο των εφ. Μέλλον με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και την εκλογή του Κ. Παπαδημητρόπουλου στη θέση του Προέδρου· αποδείξεις, ταμειακή κατάσταση της Ένωσης, αποκόμματα τύπου, εκδικάσεις προσφυγών παντοπωλών στον Δήμο Αθηναίων
• Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, 1946-1954: Προσκλήσεις και πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικής Επιτροπής, ανοιχτές προσκλήσεις προς τα μέλη για συμμετοχή σε αρχαιρεσίες, κοινοποίηση υπουργικής απόφασης, αναφορές προς τον Γ. Γραμματέα, εσωτερική αλληλογραφία, απολογιστικό κείμενο προς το ΔΣ, εσωτερικός κανονισμός έκδοσης δελτίου· εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία του Επιμελητηρίου με το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Δήμαρχο Αθηναίων και εκπροσώπους του κλάδου· καταστάσεις, πίνακες, ονομαστικοί κατάλογοι, κείμενα, σημειώματα, τηλεγραφήματα, προσκλήσεις, επιστολές του Κ. Παπαδημητρόπουλου, ευχετήριες κάρτες, ψηφοδέλτια, φάκελοι· διάταγμα σχετικά με τη λειτουργία των επιμελητηρίων· έντυπο δήλωσης επιχείρησης· επιστολή του Σωματείου Οινοπωλών Αθηνών προς το Υπουργείο Εμπορίου· αποδείξεις πληρωμής, αποδείξεις συνδρομών
• Αποθηκάριος – Υπεύθυνος διανομής επισιτιστικής βοήθειας, (Θ΄ Τμήμα Αθηνών), 1947: ονομαστικές καταστάσεις παντοπωλών, σημειώματα με τον καθορισμό της ποσότητας και της τιμής του δελτίου, υπεύθυνες δηλώσεις παντοπωλών για την επιστροφή των παιδικών δελτίων, κατάστιχο που αφορά τα δελτία τροφίμων· 34 τετράδια με στοιχεία για τη διανομή προϊόντων

• Άλλοι οργανισμοί, 1950-1956. Προσκλήσεις σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικές Συνελεύσεις, πρακτικά, καταστατικά, δελτία τύπου, επιστολές, σημειώματα κ.ά.: Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων, Οργάνωσις Αντιφυματικής Ασφαλίσεως, Ομοσπονδία Επαγγελματικών-Βιοτεχνικών & Επισιτιστικών Σωματείων Αθηνών, Ομοσπονδία Επισιτιστικών Σωματείων Αθηνών, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Ταμείο Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Ελλάδας (ΤΕΒΕ), Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΤΕΒΕ
• Δήμος Αθηναίων, 1951-1964: Προσκλήσεις σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, πρακτικό συνεδρίασης Δημοτικών Συμβούλων Στ΄ Διαμερίσματος, αιτήσεις και αναφορές πολιτών και επιχειρηματιών προς τον Δήμο Αθηναίων· εσωτερικά κείμενα, αλληλογραφία, σημειώματα· Κέντρο Νεότητας του Δήμου· ονομαστικές καταστάσεις δημοτικών συμβούλων· επίσημες προσκλήσεις προς τον Κ. Παπαδημητρόπουλο· επερωτήσεις, ομιλίες στο Δημοτικό Συμβούλιο, σημειώματα, αίτηση· φύλλα εφ. Η Ένωσις των Παντοπωλών, Μορέας, Η Φωνή της Γορτυνίας σχετικά με την υποψηφιότητα του Κ. Παπαδημητρόπουλου στο ψηφοδέλτιο του Σταμάτη Μερκούρη· προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων Δήμου Αθηναίων, 1964·προϋπολογισμός Κέντρου Νεότητας, 1952-1953
• Συμμετοχή σε συλλόγους, 1950-1956. Αλληλογραφία, προσκλήσεις σε συνεδριάσεις, αποδείξεις, φυλλάδια, αναγγελίες κ.ά.: Σύλλογος Μαγουλιανιτών Αθηνών, 72ο & 80ο Δημοτικό Σχολείο, Εκπαιδευτήρια «Ο Παρθενών», Πρόσκοποι
• Περιοδικό Συνδικαλιστική Εγκυκλοπαίδεια: επιστολές αναγγελίας της έκδοσης του περιοδικού, κενό μπλοκ συνδρομών, κενό έντυπο καταγραφής συνδρομητών, ενημερωτικό κείμενο με τα περιεχόμενα, 1951

Προσωπικά τεκμήρια – ποικίλα, 1950-1953, χ.χ.

• Προσωπικές κάρτες και φάκελοι, επιστολές, φορολογικά τεκμήρια: προσκλήσεις σε συνεδριάσεις και εκθέματα της Επιτροπής Ενστάσεων της Ζ΄ Οικονομικής Εφορίας Αθηνών, αποφάσεις, αιτήσεις, ειδοποιήσεις σχετικά με φορολογικά θέματα, βιβλιάριο αποταμίευσης του Κ. Παπαδημητρόπουλου, σημειώσεις, λογαριασμοί, αταύτιστα κείμενα κ.ά.
• Ποικίλα: συνταξιοδοτικό βιβλιάριο του Ιωάννη Καβέτσου, ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κάρτες και καρτ-ποστάλ, φυλλάδια της εφ. Παναρκαδική και του Ερυθρού Σταυρού, αιτήσεις, βεβαιώσεις, προσκλήσεις σε θεατρική παράσταση, ενημερωτικά σημειώματα κ.ά.,
• Αταύτιστες φωτογραφίες του Κ. Παπαδημητρόπουλου σε διάφορες επίσημες εκδηλώσεις,
• Ατομικά επισιτιστικά δελτία, 1953

Ψηφοδέλτια

• Ψηφοδέλτια πολιτικών και δημοτικών παρατάξεων: Κόμμα Φιλελευθέρων, Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις (ΕΡΕ), Κοτζιάς-Αθήνα, Λαός-Έργα. Συνδυασμός Σταμάτη Σπ. Μερκούρη
• Προεκλογικό φυλλάδιο του υποψήφιου βουλευτή με την ΕΡΕ Κώστα Χρυσανθόπουλου
• Έντυπο της Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου με τίτλο: «Στατιστική των βουλευτικών εκλογών της 9ης Σεπτεμβρίου 1951», 1952

Αποκόμματα τύπου από τις εφημερίδες Μέλλον, Η Καθημερινή, Η Δρήρος, Βραδυνή, Έθνος, Ελεύθερος Κόσμος, Εφημερίς των Ησφαλισμένων και Συνταξιούχων ΤΕΒΕ, Ελεύθερος Κόσμος, Η Καθημερινή, 1951-1956, 1968, 1975-1984

Εφημερίδες-περιοδικά:

• Archives de l’ Institut Pasteur Hellenique, τχ. 1 (1/1955)
• Αγών επαγγελματιών-βιοτεχνών, αρ. φ. 960 (15/11/1956)
• Ακρόπολις, Η αρχαιοτέρα ελληνική εφημερίς, αρ. φ. 8426 (6/10/1954), 8428 (8/10/1954), 11748 (3/12/1965), 11751 (7/12/1965), 11753 (9/12/1965) – 11755 (11/12/1965), 11758 (15/12/1965), 11761 (18/12/1965)
• Απόστολος Ανδρέας, αρ. φ. 147 (17/4/1954)
• Αρτοποιία (Η), Εβδομαδιαία οικονομική εφημερίς, αρ. φ. 91 (16/5/1963)
• Βραδυνή (Η), αρ. φ. [3399] 10981 (6/3/1956), [5701] 14506 (8/12/1964)
• Δελτίον Αγορανομίας, Εβδομαδιαία οικονομική εφημερίς, αρ. φ. 64 (15/11/1947), 65 (22/11/1947)
• Δελτίον Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Μηνιαίον επίσημον όργανον της επαγγελματικής τάξεως, τχ. 11[36] (1/1952), [63]94 (4/1960)
• Δελτίον Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τχ. 4[61] (4/1956), 9-10[66-67] (9-10/1956)
• Δελτίον Π.Ι.Σ., Μηνιαίον επίσημον όργανον του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τχ. 7 (4/1953)
• Εθνικός Κήρυξ, αρ. φ. 3065 (17/3/1956)
• Έθνος, αρ. φ. 11716 (21/4/1952)
• Ελεύθερος Κόσμος, Ημερήσια πρωινή εφημερίς, αρ. φ. χ.α. (12/7/1968)
• Ελεύθερος Λόγος, Ανεξάρτητη πρωινή εφημερίς, αρ. φ. 485 (28/5/1954)
• Ένωσις των παντοπωλών (Η), Εβδομαδιαία εφημερίς-Ιδιοκτησία και επίσημον όργανον της Ενώσεως Παντοπωλών Αθηνών, αρ. φ. 151 (17/3/1952), 285 (15/11/1954)
• Επιθεώρησις των μεσαίων τάξεων, Επίσημον δελτίον της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών Ελλάδος, τχ. 1 [1952]
• Εφημερίς Δήμων και Κοινοτήτων, Εβδομαδιαία εκδιδόμενη εν Αθήναις – Δημοσιογραφικόν όργανον Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, αρ. φ. 191 (1/5/1953)
• Εφημερίς των Παντοπωλών (Η), Εβδομαδιαία επαγγελματική εφημερίς, αρ. φ. 195 (14/2/1952)
• Ημερησία Οικονομική-Εμπορική-Ναυτική, Πρωινή εφημερίς, αρ. φ. 2415 (13/12/1955)
• Καθημερινή (Η), αρ. φ. 12305 (10/10/1952)
• Μέλλον επαγγελματιών-βιοτεχνών, Εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίς, αρ. φ. 759 (20/7/1952), 889[900] (4/5/1955), 1268 (23/11/1963)
• Μηνιαίον πληροφοριακόν Δελτίον, Γραφείου Διαφωτίσεως «Ελληνικού Συναγερμού»,τχ. 14 (6/1954)
• Μορέας, Η αρχαιοτέρα εφημερίς της Πελοποννήσου, αρ. φ. 1501 (11/11/1954)
• Ναυτεμπορική (Η), Ημερήσια πρωινή οικονομική εφημερίς, αρ. φ. 7572 (9/9/1954), 7957 (14/12/1955)
• Νέα από την Τσεχοσλοβακία, Εκδίδεται υπό της Πρεσβείας της Τσεχοσλοβακικής Δημοκρατίας, τχ. χ.α. [12/1956]
• Συνδικαλιστική Εγκυκλοπαίδεια, Επιθεώρησις εργασίας, τχ. 1 (10/1951)
• Σύνταγμα, Εφημερίς πολιτική δικαστική και των ειδήσεων-Ανεξάρτητον όργανον τοπικών συμφερόντων Αργοναυπλίας - Ερμιονιδο-Κυνουρίας, αρ. φ. 2450 (11/12/1955)
• Φωνή της Γορτυνίας (Η), Δεκαπενθήμερος εφημερίς των Γορτύνιων, αρ. φ. 421 (12/11/1954)

Έντυπα:

• Κώδιξ αγορανομικής νομοθεσίας, Αθήνα 1956
• Μαίτερλιγκ Μαυρίκιος, Η ζωή των μελισσών, Βιβλιοπωλείον Μ.Ι. Σαλίβερου, τομ. Β΄, Αθήνα χ.χ.
• Λάμπης Τάκης, Η Λιλίκα, χ.χ.
• Πανόπουλος Κωνσταντίνος, Ο σκοπός του ιδιοκτήτη δια τον άνθρωπον και αι δύο μανάδες της κοινωνίας, Αθήνα 1952
• Παππαθεοδώρου Παν. Βασ., Η μάχη των Αθηνών. Η συμβολή της Γενικής Ασφαλείας Αθηνών εις τον εθνικόν αγώνα, Αθήνα 1951
• Πρωτονοτάριος Αθανάσιος Β., Ο εθνικός κίνδυνος εκ της αστυφιλίας και του επαγγελματικού και επιστημονικού πληθωρισμού, Αθήνα 1954

Παπαδημητρόπουλος, Κωνσταντίνος

Πρακτικά Συνεδριάσεων Κεντρικής Επιτροπής Διαχείρισης Τροφίμων AML (Allied Military Liaison) Λέσβου (Κ116α)

 • GRGSA-CA- ADM478.01
 • Αρχείο
 • 1945

Βιβλίο καταχωρίσεως Πρακτικών Συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Διαχειρίσεως Τροφίμων AML (Allied Military Liaison - Διασυμμαχική Επιτροπή Αρωγής) Λέσβου.

Κεντρική Επιτροπή Διαχειρίσεως Τροφίμων AML (Allied Military Liaison) Λέσβου

Συλλογή Αστερίου Μπάτσιου

 • GR GRGSA-SER COL113.01
 • Συλλογή
 • 1931 - 1946

Μαθητικά τετράδια και έντυπα (1935-1942), πρωτόκολλο αλληλογραφίας Επιτροπής Διανομών Eπισιτισμού Νιγρίτας (1946), Βιβλιάριο Συνδέσμου Πολυτέκνων Επαρχίας Νιγρίτας (1931).

Μπάτσιος, Αστέριος

Συλλογή Κ. Πτίνη

 • Αρχείο
 • 1912-1945
 1. Προκηρύξεις της επανάστασης της Σάμου του 1912.
 2. Υλικό από τη Σάμο του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου: Ιταλικές, ελληνικές, αγγλικές, γερμανικές προκηρύξεις της κατοχικής περιόδου. Οργάνωση κατασκοπείας, έγγραφα επισιτισμού των ιταλικών δυνάμεων κατοχής, εφημερίδες, τεύχη του περιοδικού ''Ελλάς'' της Μ. Ανατολής, 40 φύλλα της χειρόγραφης σατυρικής εφημερίδας "Μιλιμίνης'', φάκελος υπόθεσης Μπέτσου, βιβλία, φωτογραφίες.