Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Κρήτης (Ι.Α.ΠΑ.Κ.)

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Κρήτης (Ι.Α.ΠΑ.Κ.)

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Αρχείο εκπαιδευτικού ιδρύματος

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Τοποθεσία

Ρέθυμνο

Περιοχή

Κρήτη

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

28310-77829

Fax

Email

Σημείωση

Το Ι.Α.ΠΑ.Κ. εδρεύει στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Το Ιστορικό Aρχείο του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ι.Α.ΠΑ.Κ.) συνιστά υπηρεσία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και αποσκοπεί στη συγκέντρωση και διάσωση κάθε είδους τεκμηρίων που αφορούν στην ιστορία και τη σημερινή φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Περιέχει τεκμήρια που αφορούν στην ιστορία και τη σημερινή φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από ιστοσελίδα (06/05/19).

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Ρέθυμνο, Κρήτη