Ιστορικό Αρχείο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιστορικό Αρχείο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • ΙΑΣΕΠ

Τύπος

  • Ιδιωτικός αρχειακός φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πτολεμαίων 1

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

11635

Τηλέφωνο

+30 210.7290046

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Στο ΙΑΣΕΠ φυλάσσεται αρχειακό, μουσειακό και βιβλιακό υλικό. Το αρχειακό υλικό διακρίνεται σε δύο ενότητες: ενότητα εγγράφων και ενότητα οπτικοακουστικού υλικού. Η ενότητα εγγράφων περιλαμβάνει αρχεία προερχόμενα από φορείς του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και συγκεκριμένα το αρχείο Κεντρικής Διοίκησης, το αρχείο Γενικής Εφορείας, το αρχείο Περιφερειακής Εφορείας Αθήνας, αρχεία Τοπικών Εφορειών, αρχεία Συστημάτων, το αρχείο Τζάμπορη, μητρώα, αποκόμματα Τύπου, το αρχείο Καΐρου. Περιλαμβάνει, επίσης, αρχεία φυσικών προσώπων, τα οποία είχαν ανάμειξη στην ιστορία του προσκοπικού κινήματος και το υλικό τους αφορά αποκλειστικά την σχέση τους με το Σώμα, όπως το αρχείο Μ. Ρουμπέση, το αρχείο Δ. Μακρίδη και το αρχείο Ησαΐα Ησαΐα.
Η ενότητα Οπτικοακουστικού Υλικού περιλαμβάνει φωτογραφίες και ταινίες (βίντεο) που τεκμηριώνουν την δράση του ΣΕΠ, ενώ η μουσειακή συλλογή του ΣΕΠ συνίσταται σε σημαίες, λάβαρα, αφίσες, σφραγίδες, πλακέτες, πίνακες και σήματα. Τέλος, η Βιβλιοθήκη του ΣΕΠ περιέχει βιβλία που αφορούν τον προσκοπισμό, εκδόσεις του Σώματος, καθώς και βιβλία γενικού ιστορικού περιεχομένου.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Σταθόπουλος Χρήστος (επιμ), Φωτοϊστορία από τη δράση των Ελλήνων Προσκόπων 1910-1959, ΣΕΠ Αθήνα 2003, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Πτολεμαίων 1
Αθήνα, Αττική
GR 11635