Εργοδότες - Πρόστιμα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εργοδότες - Πρόστιμα

Αντίστοιχοι όροι

Εργοδότες - Πρόστιμα

Σχετικοί όροι

Εργοδότες - Πρόστιμα

1 Αρχειακή περιγραφή results for Εργοδότες - Πρόστιμα

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο ΙΚΑ Νάουσας

  • GR ADM022.04
  • Αρχείο
  • 1956-2009

Βιβλίο μηνύσεων, Βιβλίο προστίμων εργοδοτών, Ημερολόγιο καθυστερήσεων, Ημερολόγιο χρεωπιστώσεως, Ημερολόγιο Πιστώσεων, Πρωτόκολλο δηλώσεων μισθωτών βαρέων και ανθυγιεινών, Αριθμητικά ευρετήρια:Μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιούχων

'Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Νάουσας