Εμπορικό Ναυτικό

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εμπορικό Ναυτικό

Equivalent terms

Εμπορικό Ναυτικό

Σχετικοί όροι

Εμπορικό Ναυτικό

16 Αρχειακή περιγραφή results for Εμπορικό Ναυτικό

16 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο ΑΔΣΕΝ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1973-1992

Θέματα σπουδαστών, δημόσιες σχέσεις (διάφορες εκδηλώσεις), θέματα προσωπικού, διαταγές, εγκύκλιοι ΥΕΝ

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο ΑΔΣΕΝ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM005.03
 • Αρχείο
 • 1990-1994

Αλληλογραφία σχετικά με ζητήματα προσωπικού, σπουδαστών και δημόσιες σχέσεις της σχολής

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο ΑΔΣΕΝ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM005.02
 • Αρχείο
 • 1989-1990

Στατιστικά στοιχεία Σχολής

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο ΑΔΣΕΝ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM005.04
 • Αρχείο
 • 1985-1995

Αλληλογραφία σχετικά με ζητήματα προσωπικού, σπουδαστών και το υπηρεσιακό αυτοκίνητο της σχολής

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο ΑΔΣΕΝ/ΠΛ Σύρου

 • GR EDU010.01
 • Αρχείο
 • 1972 - 1991

Αλληλογραφία με Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, έγγραφα σχετικά με οικονομικά στοιχεία, διατροφή σπουδαστών, προσλήψεις καθηγητών κ.α.

Ανώτατη Δημοσία Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/ΠΛ Σύρου [Σχολή πλοιάρχων]

Αρχείο ΑΕΝ Ηπείρου (Πρέβεζας)

 • GR GRGSA-PRE ADM005.08
 • Αρχείο
 • 1997-1999

Θέματα σχετικά με τους σπουδαστές

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο ΑΕΝ Ηπείρου (Πρέβεζας)

 • GR GRGSA-PRE ADM005.07
 • Αρχείο
 • 1989-1998

Θέματα σχετικά με το προσωπικό, τους σπουδαστές και πεπραγμένα της σχολής

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο ΑΕΝ Ηπείρου (Πρέβεζας)

 • GR GRGSA-PRE ADM005.09
 • Αρχείο
 • 1998-2003

Θέματα υπηρεσιακών μεταβολών και εκπαίδευσης προσωπικού

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο ΑΕΝ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM005.05
 • Αρχείο
 • 1975-1995

Θέματα σπουδαστών, ημερήσιες και εκπαιδευτικές διαταγές διοικητή για θέματα της σχολής, θέματα προσωπικού, προϋπολογισμοί.

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας

Αρχείο ΑΕΝ Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM005.06
 • Αρχείο
 • 1993-1997

Έγγραφα σχετικά με την επιλογή, εισαγωγή, κατανομή και μετεγγραφή σπουδαστών

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας