Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου

Identity area

Identifier

Authorized form of name

Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου

Parallel form(s) of name

Other form(s) of name

Type

  • Ιδιωτικός αρχειακός φορέας

Contact area

Type

Address

Street address

Χρ. Λαδά 2

Locality

Αθήνα

Region

Αττική

Country name

Greece

Postal code

Telephone

2103221254

Fax

2103220566

Email

Note

Description area

History

Το Ίδρυμα Ιστορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου ιδρύθηκε το 1986 από τη Λέσχη Φιλελευθέρων, η οποία το ‘προικοδότησε’ με δικά της περιουσιακά στοιχεία. Στόχοι της ύπαρξης αλλά και της όλης δραστηριότητας του Ιδρύματος είναι οι εξής:
α) Συγκέντρωση ιστορικών αρχείων για την ιστορία του Ελευθερίου Βενιζέλου καθώς και της αντίστοιχης περιόδου του εθνικού και ιστορικού βίου των Ελλήνων.
β) Συστηματική κατάταξη του υλικού αυτού, με σκοπό την αξιοποίησή του από τους ερευνητές.
γ) Η διευκόλυνση και, γενικώς, η προώθηση συγγραφής μονογραφιών πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν το Ίδρυμα. Τα χρονικά όρια, πάντως, του ιστορικού ενδιαφέροντος του Ιδρύματος είναι δυνατόν να επεκταθούν, κατά την κρίση της Διοίκησης, και σε ιστορικές περιόδους που προηγούνται εκείνης του Ελευθερίου Βενιζέλου ή και την ακολουθούν, εφόσον δεν είναι, από πολλές απόψεις, ούτε δυνατή αλλά ούτε και σκόπιμη η στεγανοποίηση των ιστορικών περιόδων.

Έτσι, το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά με τη Λέσχη – διευκολύνοντας την αξιοποίηση του πλούσιου υλικού που αυτή συνέλεξε κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ύπαρξής της.

Geographical and cultural context

Mandates/Sources of authority

Administrative structure

Records management and collecting policies

Buildings

Holdings

Finding aids, guides and publications

Access area

Opening times

Δευτέρα - Παρασκευή 09:30 - 13:30

Access conditions and requirements

Accessibility

Services area

Research services

Reproduction services

Public areas

Control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

Access points

Access Points

  • Clipboard

Primary contact

Χρ. Λαδά 2
Αθήνα, Αττική
GR