Εμπόριο - Οίνος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εμπόριο - Οίνος

Equivalent terms

Εμπόριο - Οίνος

Σχετικοί όροι

Εμπόριο - Οίνος

4 Αρχειακή περιγραφή results for Εμπόριο - Οίνος

4 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αδελφών Μανταφούνη

  • Αρχείο

Εμπορική αλληλογραφία των οινεμπόρων της Σάμου Αδελφών Μανταφούνη.

Μανταφούνης, Μανώλης

Αρχείο Αδελφών Μανταφούνη

  • Αρχείο
  • 1926-1950

Καθολικά βιβλία, εμπορική αλληλογραφία, ιδιωτική αλληλογραφία, λογαριασμοί, γραμμάτια, διπλότυπα, τετράδια πρόχειρων λογαριασμών της οινεμπορικής εταιρίας Αδελφών Μανταφούνη.

Μανταφούνης, Μανώλης

Αρχείο Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Πλατάνου (Σάμος)

  • Αρχείο
  • 1933-1985

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία Πρακτικών, Προμηθειών, βιβλία Δανείων, Εφοδίων, Διανομών, Εισπράξεων, Εισαγωγής-εξαγωγής εμπορευμάτων, Ημερολόγιον, Μερίς παραγωγών κ.ά..
Έγγραφα Επόπτου συνεταιρισμών, λογιστικά και τιμολόγια, καταστάσεις μελών Συνεταιρισμού, καταστάσεις ημερήσιας παραλαβής γλεύκους, Ε.Ο.Σ.Σ. κ.ά..

Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Πλατάνου (Σάμος)

Αρχείο Χημείου Σάμου

  • Αρχείο
  • 1930-1993

Αρχείο της Χημικής Υπηρεσίας Σάμου. Περιλαμβάνει: βιβλία Πρωτοκόλλων, Δασμολόγια Εισαγωγής, δελτία χημικών αναλύσεων εισαγομένων-εξαγομένων ειδών, αλληλογραφία, αγορανομικά, τελωνειακά, έγγραφα οινοπνευματοποιών, εξαγωγές οίνων, οίνους εσωτερικού, εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών κ.ά..

Χημική Υπηρεσία Σάμου