Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Αρχεία Θρησκευτικών Κοινοτήτων

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Ύδρας 9Δ', Αχαρνές Αττικής

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

2102464160

Fax

Email

URL

www.copts-greece.com

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Η "Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο" είχε αναγνωριστεί από το έτος 1996 με τη νομική μορφή σωματείου (με την αρχική επωνυμία "Χριστιανικόν Κοπτορθόδοξον Πνευματικόν Κέντρον (Αιγυπτιακή Εκκλησία Αγίου Μάρκου εν Ελλάδι)" και την ξενόγλωσση "Coptic- Orthodox Centre (St. Mark Coptic Orthodox Church)" και τη σημερινή επωνυμία "Χριστιανικόν Κοπτορθόδοξον Πνευματικόν Κέντρον (Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη Εκκλησία Παρθένου Μαρίας και Αγίου Μάρκου εν Ελλάδι)" και την ξενόγλωσση "Christian Coptic - Orthodox Spiritual Center (Virgin Mary & St. Mark Egyptian Coptic Orthodox Church in Greece)". Δυνάμει του Ν.4301/2014 άρθρο 13, παρ. 5, περ.γ' η "Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο" έχει αναγνωριστεί ως Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο συνιστάμενο από δύο Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα, τα οποία υπάγονται στο Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο. Ανώτατη διοικητική αρχή του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου και των υπαγόμενων σε αυτό θρησκευτικών νομικών προσώπων είναι ο Μητροπολίτης Ελλάδος και Κύπρου.

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

  • Διοικητικά έγγραφα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία και την ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων (καταστατικός χάρτης, αποφάσεις διοικητικών οργάνων, αποφάσεις διορισμών θρησκευτικών λειτουργών, αλληλογραφία κ.λπ.)
  • Οικονομικά στοιχεία (αποδείξεις πληρωμών κ.λπ.)
  • Ληξιαρχικά αρχεία (τελέσεων γάμων, πιστοποιητικά βαπτίσεων, διαζευκτήρια) καθώς και πιστοποιητικά αγαμίας και βεβαιώσεις Χριστιανισμού
  • Γραπτά κείμενα και συγγράματα θρησκευτικού, ιστορικού και άλλου περιεχομένου.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Ύδρας 9Δ', Αχαρνές Αττικής
Αθήνα, Αττική