Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ZO

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Ζωσιμαία εν Ηπείρω Βιβλιοθήκη
  • Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Τύπος

  • Βιβλιοθήκη

Περιοχή επαφής

 

Βαΐα Οικονομίδου ΠΕ Ιστορικός - Αρχαιολόγος PhD Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Μ. Μπότσαρη & Ελ. Βενιζέλου

Τοποθεσία

Ιωάννινα

Περιοχή

Ιωάννινα

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

454 44

Τηλέφωνο

2651 0 72863

Fax

Email

URL

zosimaialib.sch.gr

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Χειρόγραφα 12ος-20ος αι., παλαιότυπα από το 1502, αρχειακές συλλογές ιδιωτών και φορέων, χάρτες, χαρακτικά, έργα τέχνης.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ):
Δευτέρα & Τετάρτη 07.00-19.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 07.00-15.00
Σάββατο 09.00-13.00

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ (ΙΟΥΝΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ):
Καθημερινά 07.00-15.30
Σάββατο 09.00-13.00

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ κλειστή για ετήσια τακτοποίηση υλικού, απολύμανση, απεντόμωση και καθαριότητα.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής φορέα

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Μ. Μπότσαρη & Ελ. Βενιζέλου
Ιωάννινα, Ιωάννινα 454 44