Ιστορικό Αρχείο Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιστορικό Αρχείο Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Αρχείο επιχείρησης

Πεδίο επικοινωνίας

 

Μαυροειδή, Μαρία Βασική επικοινωνία

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Χαλκοκονδύλη 32

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

10432

Τηλέφωνο

2105293468, 6970005202

Fax

Email

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Το Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ, το οποίο διασώζει την ιστορία της μεγαλύτερης παραγωγικής και δημόσιας επιχείρησης της χώρας και τη μνήμη των ανθρώπων της, έχει ως αφετηρία του το 2002, όταν ανατίθεται στον Τομέα Αρχείων η επιμέλεια, τήρηση και οργάνωση όλων των Αρχείων της Επιχείρησης και, ειδικότερα, η συγκρότηση του Ιστορικού της Αρχείου. Τότε ξεκινάει ουσιαστικά ο σχεδιασμός της διάσωσης, αποτίμησης και αξιοποίησης του τεράστιου όγκου των αρχείων της Επιχείρησης που συνθέτουν την ιστορική μνήμη της ΔΕΗ και του εξηλεκτρισμού της χώρας (πηγή: file:///C:/Users/kzogr/Desktop/ΔΕΗ.pdf).

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Το Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ εντάσσεται στον Τομέα Αρχείων και Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας/ ΔΕΗ Α.Ε.

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Το Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ περιλαμβάνει:

Αρχεία Παλαιών Ηλεκτρικών Εταιρειών

Αρχείο Βιομηχανικών Καταναλωτών: Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους ανά βιομηχανία με ποικίλες πληροφορίες τόσο για την ηλεκτροδότηση της κάθε εγκατάστασης όσο και για την ίδια την επιχείρηση (καταστατικά, συμφωνητικά παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, αλληλογραφία της ηλεκτρικής εταιρείας με τον πελάτη σχετικά με την τιμή του ρεύματος, σχέδια εργοστασίων, λογαριασμοί ρεύματος κ.ά.).

Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών: Αναπόσπαστο τμήμα του Ιστορικού Αρχείου ΔΕΗ είναι το Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών παλαιών στελεχών και εργαζομένων της Επιχείρησης. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων της ΔΕΗ φωτίζουν πλευρές της δράσης και εξέλιξής της με τρόπο που δεν καταγράφεται στις γραπτές πηγές αλλά τις εμπλουτίζει.

Φωτογραφικό Αρχείο ΔΕΗ

Αρχείο Ιστορικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της ΔΕΗ

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από τη δημοσίευση: Μαυροειδή, Μαρία, Η πολύβουη πειραϊκή βιομηχανία μέσα από το Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ [εισήγηση στην ημερίδα «Αρχεία και πηγές της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας του Πειραιά», Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας στον Πειραιά (Ίδρυμα «Αικατερίνης Λασκαρίδη»), 20.3.2015. Επικαιροποίηση της εισήγησης και ανάρτηση στο https://hdoisto.gr/ στις 10.4.2018].

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Χαλκοκονδύλη 32
Αθήνα, Αττική
GR 10432