Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Πιερίας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Πιερίας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. - Τμήμα Πιερίας
  • ΓΑΚ - Τμήμα Πιερίας
  • Γ.Α.Κ. Πιερίας

Τύπος

  • Κρατικός αρχειακός φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Προύσης 10

Τοποθεσία

Κατερίνη

Περιοχή

Πιερία

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

601 33

Τηλέφωνο

23510 - 77770 & 23510 - 46125

Fax

23510 - 77770

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Πιερίας είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους που ιδρύθηκε με το νόμο 1946/1991. Ο νόμος αυτός καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η υπηρεσία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1996.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Από την ίδρυσή της και μέχρι τις 16/12/2008, η υπηρεσία στεγαζόταν σε παραχωρημένο χώρο μέσα στο κτίριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας (Διοικητήριο) στην Κατερίνη. Έκτοτε μεταστεγάστηκε σε μισθωμένο νεόδμητο κτίριο στο κέντρο της Κατερίνης επί της οδού Προύσης 10. Στο ισόγειο του κτιρίου στεγάζονται τα γραφεία του προσωπικού, η βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο και ο χώρος συντήρησης των εγγράφων, ενώ στο υπόγειο το αρχειοστάσιο και ο αποθηκευτικός χώρος.

Συλλογές

Στα Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Πιερίας φυλάσσονται αρχεία και συλλογές που αφορούν στην ιστορία της πόλης της Κατερίνης και της περιοχής της Πιερίας και καλύπτουν χρονικά την περίοδο από το 1864 μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο βιβλίο εισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία και είναι θεωρητική και όχι φυσική.
Συγκεκριμένα στα Αρχεία Ν. Πιερίας υπάρχουν οι εξής ομάδες αρχείων: Διοικητικά, Δημοτικά, Δικαστικά, Εκπαιδευτικά, Εκκλησιαστικά, Ιδιωτικά - Συλλογές, Αρχεία Τύπου, Εφήμερα, Φωτογραφικά Αρχεία, Χαρτογραφικά Αρχεία.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Πιερίας λειτουργεί αναγνωστήριο για το κοινό, για μελέτη αρχειακού υλικού, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00-15:00.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία, μετά από αίτησή τους και σύμφωνα με τον κανονισμό του αναγνωστηρίου της υπηρεσίας.
Στα Αρχεία Νομού Πιερίας λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό το οποίο απόκειται στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Πιερίας.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει βιβλία, η θεματική των οποίων εστιάζει κυρίως στην ιστορία με έμφαση στις τοπικές πηγές, αλλά επίσης σε αρχειονομικά και παιδαγωγικά θέματα. Ακόμη στην βιβλιοθήκη υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός τευχών από εφημερίδες, αποκλειστικά του τοπικού Τύπου, από το 1930 μέχρι σήμερα, οι οποίες είναι βιβλιοδετημένες αλλά και λυτές. Αυτή η συλλογή συμπληρώνεται επίσης από σειρές περιοδικών, τοπικών και μη, καθώς και από διαφημιστικό υλικό σχετικό με διάφορες εκδηλώσεις τοπικού ενδιαφέροντος.

Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική και λειτουργεί στο χώρο του αναγνωστηρίου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του. Το κοινό έχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη κατά τις ώρες λειτουργίας του αναγνωστηρίου.

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του Νομού, είτε ως μεμονωμένες επισκέψεις μαθητών, στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχολικών ερευνητικών εργασιών τους, είτε κατά τμήμα με τη συνοδεία υπεύθυνων εκπαιδευτικών και μετά από συνεννόηση με το προσωπικό του Αρχείου.

Κατά τις επισκέψεις αυτές και στο πλαίσιο της δημιουργίας αρχειακής συνείδησης και ευαισθητοποίησής τους για την γενική και την τοπική ιστορία, οι μαθητές ενημερώνονται για τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας (παραλαβή, συντήρηση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση του αρχειακού υλικού) με τη βοήθεια προβολής πολυμέσων και ξεναγούνται στους χώρους του Αρχείου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επισκεφθείτε την υπηρεσία ή επικοινωνήστε τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail (βλ. Στοιχεία επικοινωνίας).

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Προύσης 10
Κατερίνη, Πιερία
GR 601 33