Υγειονομικός σχεδιασμός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Υγειονομικός σχεδιασμός

Αντίστοιχοι όροι

Υγειονομικός σχεδιασμός

Σχετικοί όροι

Υγειονομικός σχεδιασμός

1 Αρχειακή περιγραφή results for Υγειονομικός σχεδιασμός

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του Δήμου Βόλου (Παγασών)

  • GR DIKI ARCH M S
  • Αρχείο
  • 1951 - 1979

Περιέχει φακέλους και στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη και την ίδρυση της Επιχείρησης Ύδρευσης Βόλου, δαπάνες, προϋπολογισμούς καθώς και την ίδρυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Δήμος Βόλου