Γυμνάσια, Ιδιωτικά - Δράμα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Γυμνάσια, Ιδιωτικά - Δράμα

Αντίστοιχοι όροι

Γυμνάσια, Ιδιωτικά - Δράμα

Σχετικοί όροι

Γυμνάσια, Ιδιωτικά - Δράμα

5 Αρχειακή περιγραφή results for Γυμνάσια, Ιδιωτικά - Δράμα

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Καλαμπακίου Δράμας

  • GRGSA-DRA EDU129.01
  • Αρχείο
  • 1960-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Βιβλία Μαθητολογίου, Βιβλία Διδαχθείσας Ύλης, Ημερολόγιο Σχολείου, Απουσιολόγιο Γυμνασίου, Βιβλίο Συμπληρωματικών Εξετάσεων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Τίτλοι Εγγραφής Σπουδαστών

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Καλαμπακίου Δράμας

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Παρανεστίου- Αγγίστας Θ. Πασχαλίδου

  • GRGSA-DRA EDU127.01
  • Αρχείο
  • 1955-1960

Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Βοηθητικού Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου, Μαθητολόγιο Γ/σίου Παρανεστίου-Αγγίστας, Πρωτόκολλο, Φάκελος Εισιτήριων Εξετάσεων Ιουλίου 1956-1957, Απορριφθέντες Εισαγωγικών Εξετάσεων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Διδασκόμενης Ύλης Α΄ Τάξης, Φάκελος Εισερχόμενων Εγγράφων, Τίτλοι Εγγραφής Σπουδαστών

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Παρανεστίου - Αγγίστας Θ. Πασχαλίδου