Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Ηρακλείου

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

GRGSA-IRA

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Ηρακλείου

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Ηρακλείου

Τύπος

  • Κρατικός αρχειακός φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Ν. Πλαστήρα και Στρ. Βάσου 2

Τοποθεσία

Ηράκλειο

Περιοχή

Κρήτη

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

712 01

Τηλέφωνο

2810-289038

Fax

2810-289038

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Ν. Πλαστήρα και Στρ. Βάσου 2
Ηράκλειο, Κρήτη
GR 712 01