Καμπούρογλου, Δημήτριος

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Φυσικό Πρόσωπο

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Καμπούρογλου, Δημήτριος

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

  • Καμπούρογλους, Δημήτριος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

1852 - 1942

Ιστορικό/Βιογραφικό

Ιστοριοδίφης, λογοτέχνης και ακαδημαϊκός. Γιος του λογίου και δημοσιογράφου Γρηγορίου Καμπούρογλου. Εργάστηκε ως δικηγόρος, δημόσιος υπάλληλος και επιμελητής χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ενώ υπήρξε και διευθυντής της κατά τα έτη 1904-1917. Υπήρξε ο γνωστότερος ερευνητής της αθηναϊκής ιστορίας.

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής ΙΕΕΕ

Σημειώσεις συντήρησης

  • Πρόχειρο

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες