Αρχείο GR HESG-NHM/2001/12-2 - Αρχείο Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR HESG-NHM/2001/12-2

Τίτλος

Αρχείο Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου

Χρονολογία(ες)

  • 1823-1867 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

2 φάκελοι

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1852 - 1942)

Βιογραφικό σημείωμα

Ιστοριοδίφης, λογοτέχνης και ακαδημαϊκός. Γιος του λογίου και δημοσιογράφου Γρηγορίου Καμπούρογλου. Εργάστηκε ως δικηγόρος, δημόσιος υπάλληλος και επιμελητής χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ενώ υπήρξε και διευθυντής της κατά τα έτη 1904-1917. Υπήρξε ο γνωστότερος ερευνητής της αθηναϊκής ιστορίας.

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά Jacques De Fontanes (Δεκ.2001)

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Έγγραφα (νοταριακά, εκκλησιαστικά, μοναστηριακά, ιδιωτικά), έντυπα, επιστολές, χειρόγραφα κ.ά. αφορώντα στην ιστορία των Αθηνών κατά την Τουρκοκρατία, την περίοδο της Επανάστασης αλλά και μετά την απελευθέρωση έως το έτος 1867.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Σύντομη περιγραφή στα Πεπραγμένα της Ι.Ε.Ε.Ε.

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

  • Καμπούρογλου Δ. (1995). Αττικοί έρωτες Ιστορικό διήγημα. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή.
  • Καμπούρογλου Δ. (1995). Η Δούκισσα της Πλακεντίας. Αθήνα: Χαρίσης.

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι