Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Ρεθύμνης

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-RET

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Ρεθύμνης

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Ρεθύμνου
  • Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Ρεθύμνης

Τύπος

  • Κρατικός αρχειακός φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Κωνσταντίνου Σάθα 18

Τοποθεσία

Ρέθυμνο

Περιοχή

Κρήτη

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

74 100

Τηλέφωνο

28310 - 50796 & 28310 - 21363

Fax

28310 - 50796

Email

Σημείωση

Τ.Θ. 154

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Τα Γ. Α. Κ. - Αρχεία Ν. Ρεθύμνης ιδρύθηκαν τον Σεπτέμβριο του 1992 με το άρθρο 19 του ν. 1946/1991, ο οποίος καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ. ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας των Αρχείων Ν. Ρεθύμνης και παρά τα υπάρχοντα κτηριακά προβλήματα, η νεοϊδρυθείσα υπηρεσία, η οποία για έξι μήνες φιλοξενήθηκε στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, φρόντισε να γνωστοποιήσει την ίδρυση, τη λειτουργία και τους σκοπούς της στους παραγωγούς αρχείων και το ευρύτερο κοινό. Μέσω της Νομαρχίας στάλθηκαν ερωτηματολόγια σε όλες τις Δ. Υ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να καταστεί δυνατή μια πρώτη επισκόπηση των αρχείων των υπηρεσιών αυτών. Η παραλαβή των αρχείων που εντοπίστηκαν άρχισε κυρίως κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας της υπηρεσίας και συνεχίζεται αδιάλειπτα με την εισαγωγή νέων αρχείων και συλλογών. Το πρωτότυπο αρχειακό υλικό που απόκειται σήμερα στα Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Ρεθύμνης καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1879 έως το 2009, ενώ τα αντίγραφα σε μικροταινίες και CD χρονολογούνται από το 17ο αι.

Σήμερα τα Αρχεία Ν. Ρεθύμνης στεγάζονται σε μισθωμένο κτήριο επί της οδού Κων/νου Σάθα 18 στο Ρέθυμνο.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Τα Γ. Α. Κ. - Αρχεία Ν. Ρεθύμνης αρχικά φιλοξενήθηκαν για έξι μήνες στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, έκτοτε όμως στεγάζονται σε μισθωμένο κτήριο επί της οδού Κων/νου Σάθα 18 στο Ρέθυμνο.

Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ρεθύμνης λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών.

Το ωράριο λειτουργίας του Αναγνωστηρίου-Βιβλιοθήκης είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ρεθύμνης λειτουργεί αναγνωστήριο για το κοινό, για μελέτη αρχειακού υλικού ή για χορήγηση αντιγράφων. Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία, μετά από αίτησή τους και σύμφωνα με τον κανονισμό του αναγνωστηρίου των ΓΑΚ.

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Κωνσταντίνου Σάθα 18
Ρέθυμνο, Κρήτη
GR 74 100