Αστυνομικά τμήματα - Αττική, Βόρεια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυνομικά τμήματα - Αττική, Βόρεια

Αντίστοιχοι όροι

Αστυνομικά τμήματα - Αττική, Βόρεια

Σχετικοί όροι

Αστυνομικά τμήματα - Αττική, Βόρεια

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αστυνομικά τμήματα - Αττική, Βόρεια

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Βορειοανατολικής Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας

  • Αρχείο
  • 1973 - 2016

Φάκελοι του Αστυνομικού Τμήματος της Αγίας Παρασκευής με θέμα τις προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας και φάκελος του Αστυνομικού Τμήματος Μαραθώνα με θέματα την καθαριότητα, τη δημόσια υγεία και την ησυχία (περιλαμβάνει κυρίως θέματα Αθίγγανων).

Ελληνική Αστυνομία. Διεύθυνση Αστυνόμευσης Βορειοανατολικής Αττικής