Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Δράμας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-DRA

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Δράμας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Δράμας

Άλλες μορφές του ονόματος

  • ΓΑΚ Δράμας
  • Γ.Α.Κ. - Τμήμα Δράμας

Τύπος

  • Κρατικός αρχειακός φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

1ης Ιουλίου 1, Κτήριο Διοικητηρίου

Τοποθεσία

Δράμα

Περιοχή

Δράμας

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

66133

Τηλέφωνο

2521045025

Fax

Email

URL

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Τα ΓΑΚ Νομού Δράμας ιδρύθηκαν σύμφωνα με το νόμο 1946/1991 και άρχισαν να λειτουργούν στην πόλη της Δράμας από το Σεπτέμβριο του 1995. Τα Γ.Α.Κ. Ν. Δράμας αποτελούν περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Τα Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Δράμας στεγάστηκαν αρχικά στο τότε κτήριο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Δράμας και κατόπιν σε μισθωμένο χώρο στο κέντρο της πόλης της Δράμας. Από τον Ιανουάριο του 2013 η υπηρεσία στεγάζεται στον 5ο όροφο του κτηρίου του Διοικητηρίου Δράμας όπου λειτουργούν τα γραφεία της υπηρεσίας καθώς και χώρος Αναγνωστηρίου-Βιβλιοθήκης.

Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Δράμας λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών. Το ωράριο λειτουργίας του Αναγνωστηρίου-Βιβλιοθήκης είναι 08.30'-14.30'.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

1ης Ιουλίου 1, Κτήριο Διοικητηρίου
Δράμα, Δράμας 66133