Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου "Νικόλαος Δημητρίου"

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου "Νικόλαος Δημητρίου"

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Ιδιωτικός αρχειακός φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Ξενοδοχείο Δόρυσσα Πυθαγόρειο Σάμου

Τοποθεσία

Σάμος

Περιοχή

Σάμος

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

83200

Τηλέφωνο

2273062286

Fax

Email

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου» αποτελεί πολιτιστικό οργανισμό με ποικίλες δράσεις επιστημονικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου.Ξεκίνησε επίσημα την λειτουργία του τον Αύγουστο του 1993. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και συστήθηκε από την Ξενοδοχειακή και Τουριστική Αιγαίου Α.Ε. (Ξενοδοχείο Doryssa seaside resort). Η σκέψη για τη δημιουργία ανήκει στους αδερφούς Αλκιβιάδη και Τηλαύγη Δημητρίου, οι οποίοι επηρεασμένοι από τον πατέρα τους, Νικόλαο, θέλησαν να τονώσουν την πνευματική ζωή της νήσου.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Αρχεία Σαμιακών Εφημερίδων, ιδιωτικά αρχεία και συλλογές 19ος-20ός αι.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

18/07/2019

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από ΓΑΚ Σάμου

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Ξενοδοχείο Δόρυσσα Πυθαγόρειο Σάμου
Σάμος, Σάμος 83200