Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα». Τμήμα Αβερώφειος Επαγγελματική Σχολή Λάρισας

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα». Τμήμα Αβερώφειος Επαγγελματική Σχολή Λάρισας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • ΕΛΓΟ Δήμητρα. Τμήμα Αβερώφειος ΕΠΑ.Σ Λάρισας

Τύπος

  • Αρχείο εκπαιδευτικού ιδρύματος

Πεδίο επικοινωνίας

 

Ευαγγελία Σιώκη

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

4oχλμ. οδού Τρικάλων-Λάρισας

Τοποθεσία

Λάρισα

Περιοχή

Λάρισα

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

41500

Τηλέφωνο

2410 621353

Fax

Email

URL

www.elgo.gr

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Συστήνεται η «Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λαρίσης» με το νόμο ΒΩΛΕ/1901. Ιδρύεται η «Αβερώφειος Πρακτική Γεωργική Σχολή» με το ν.3901/1911. Ο ν.1278/1918 «Περί της εν Λαρίση Αβερωφείου μέσης Γεωργικής Σχολής». Ο ν.1394/1944 παύει τη λειτουργία της μέσης σχολής και πλέον λειτουργεί ως κατώτερο πρακτικό σχολείο και πρότυπο κτήμα για πρακτική εξάσκηση φοιτητών Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Με το ΠΔ 92/1990 η Αβερώφειος Πρακτική ΓεωργικήΣχολή Λάρισας μετατρέπεται σε Αβερώφειο Τεχνική
Επαγγελματική Σχολή. Με την ΚΥΑ 356381/16-6-1999, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 1404, τχ. Β’/7-7-1999, η Αβερώφειος Τεχνική Επαγγελματική Σχολή μετατρέπεται σε Αβερώφειο
Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο. Με τη ΚΥΑ 235745/14-9-2007, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 1917, τχ. Β’/17-9-2007, μετατρέπεται σε Αβερώφειο Επαγγελματική Σχολή Λάρισας.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό που χρονολογείται από την έναρξη λειτουργίας της Α.Γ.Σ.Λ. το 1911 (αλλά και ένα βιβλίο προερχόμενο από την προγενέστερη Κασσαβέτεια Γεωργική Σχολή Αϊδινίου). Διαπιστώθηκαν χρονικά κενά στη συνέχεια των βιβλίων αλλά και των φακέλων με λυτά έγγραφα. Το υλικό περιλαμβάνει προπαντός μαθητολόγια, βιβλία πεπραγμένων της Σχολής και πρακτικά του διδακτικού συμβουλίου. Τα λυτά έγγραφα αποτελούν κυρίως το διοικητικό αρχείο με οικονομικά στοιχεία της Σχολής.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

13/10/2020

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από ΓΑΚ Λάρισας

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

4oχλμ. οδού Τρικάλων-Λάρισας
Λάρισα, Λάρισα 41500