Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα». Τμήμα Αβερώφειος Επαγγελματική Σχολή Λάρισας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα». Τμήμα Αβερώφειος Επαγγελματική Σχολή Λάρισας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • ΕΛΓΟ Δήμητρα. Τμήμα Αβερώφειος ΕΠΑ.Σ Λάρισας

Τύπος

  • Αρχείο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Περιοχή επαφής

 

Ευαγγελία Σιώκη

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

4oχλμ. οδού Τρικάλων-Λάρισας

Τοποθεσία

Λάρισα

Περιοχή

Λάρισα

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

41500

Τηλέφωνο

2410 621353

Fax

Email

URL

www.elgo.gr

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Συστήνεται η «Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λαρίσης» με το νόμο ΒΩΛΕ/1901. Ιδρύεται η «Αβερώφειος Πρακτική Γεωργική Σχολή» με το ν.3901/1911. Ο ν.1278/1918 «Περί της εν Λαρίση Αβερωφείου μέσης Γεωργικής Σχολής». Ο ν.1394/1944 παύει τη λειτουργία της μέσης σχολής και πλέον λειτουργεί ως κατώτερο πρακτικό σχολείο και πρότυπο κτήμα για πρακτική εξάσκηση φοιτητών Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Με το ΠΔ 92/1990 η Αβερώφειος Πρακτική ΓεωργικήΣχολή Λάρισας μετατρέπεται σε Αβερώφειο Τεχνική
Επαγγελματική Σχολή. Με την ΚΥΑ 356381/16-6-1999, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 1404, τχ. Β’/7-7-1999, η Αβερώφειος Τεχνική Επαγγελματική Σχολή μετατρέπεται σε Αβερώφειο
Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο. Με τη ΚΥΑ 235745/14-9-2007, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 1917, τχ. Β’/17-9-2007, μετατρέπεται σε Αβερώφειο Επαγγελματική Σχολή Λάρισας.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό που χρονολογείται από την έναρξη λειτουργίας της Α.Γ.Σ.Λ. το 1911 (αλλά και ένα βιβλίο προερχόμενο από την προγενέστερη Κασσαβέτεια Γεωργική Σχολή Αϊδινίου). Διαπιστώθηκαν χρονικά κενά στη συνέχεια των βιβλίων αλλά και των φακέλων με λυτά έγγραφα. Το υλικό περιλαμβάνει προπαντός μαθητολόγια, βιβλία πεπραγμένων της Σχολής και πρακτικά του διδακτικού συμβουλίου. Τα λυτά έγγραφα αποτελούν κυρίως το διοικητικό αρχείο με οικονομικά στοιχεία της Σχολής.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

13/10/2020

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Επισήμανση από ΓΑΚ Λάρισας

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

4oχλμ. οδού Τρικάλων-Λάρισας
Λάρισα, Λάρισα 41500