Προγράμματα, Ευρωπαϊκά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Προγράμματα, Ευρωπαϊκά

Αντίστοιχοι όροι

Προγράμματα, Ευρωπαϊκά

Σχετικοί όροι

Προγράμματα, Ευρωπαϊκά

10 Αρχειακή περιγραφή results for Προγράμματα, Ευρωπαϊκά

10 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 • GR ADM023.03
 • Αρχείο
 • 1981-1997

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους: Μελετών, Έργων ΕΤΠΑ, Αγροτική Οδοποιία Δήμων - Κοινοτήτων, Προγραμμάτων, Στατιστικών Στοιχείων, Εγκυκλίων, Αιτημάτων, Βιβλία Πρωτοκόλλου,
Γενικά-Αλληλογραφία, Σχολικών κτιρίων, ΦΕΚ ΤΑΠΣ και Προτάσεις Φορέων.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομός Πιερίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Διεύθυνση Σχεδιασμού- Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Αρχείο Διεύθυνσης Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 • GR ADM023.02
 • Αρχείο
 • 1986-2004

Το αρχείο αποτελείται από:
Εκθέσεις Οργάνου Ελέγχου (Ν. 1262/82), Πρότυπες Εκθέσεις Οργάνου Ελέγχου (Ν. 1262/82 και Ν. 1892/90), Συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 1622/86), Δελτία Περιφερειακής και Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας ΘράκηςΦ. 11 ΝΟΜ ΠΕΠ (ΕΤΠΑ)- Γενικά-Εγκύκλιοι-Αλληλογραφία και Δείγματα από τους φακέλους Οδοιπορικά υπαλλήλων.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομός Πιερίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Διεύθυνση Σχεδιασμού- Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Αρχείο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου Β' ΚΠΣ

 • GRGSA-ARK ADM29.1
 • Αρχείο
 • 1994 - 2003

Προγράμματα δεύτερου κοινοτικού πλαισίου στήριξης (Β' ΚΠΣ) που αφορούν την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας

 • GRGSA-ARK ADM15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5
 • Αρχείο
 • 1939 - 2005

Εκλογικοί κατάλογοι δήμων & κοινοτήτων του Νομού Αρκαδίας, αρχείο Ν.Ε.Λ.Ε. Αρκαδίας [(προγράμματα δράσης, απολογισμοί προγραμμάτων & οικονομικοί απολογισμοί), ειδικά προγράμματα (φυλακών, ψυχιατρείου), προγράμματα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), βιβλία δράσης Κέντρων Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΚΛΕ), πρακτικά συνεδριάσεων ΝΕΛΕ, διοικητικά έγγραφα, έγγραφα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στη Λαϊκή Επιμόρφωση (ΠΑΣΕΛΕ)], αλληλογραφία Νομαρχίας Αρκαδίας με δήμους & κοινότητες του νομού, υπηρεσίες & υπουργεία, φάκελοι που αναφέρονται σε διεξαγωγή εκλογών, άδειες επιχειρήσεων, άδειες μέσων συγκοινωνιών, σωματεία - συλλόγους, σχολεία, μετανάστες, πρόσφυγες, αγροτικά & κτηνιατρικά ζητήματα, κατασκευές έργων. Αναφορές της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής Αρκαδίας την περίοδο του εμφυλίου, πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, ληξιαρχικά, κ.ά.

Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Αρκαδίας

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Χανίων

 • GRGSA-IAK ADM055.06
 • Αρχείο
 • 1993-2012

Φάκελοι επιδότησης ανέργων, πρακτικής ΤΕΙ, μακροχρόνια ανέργων, σπουδαστικών αδειών, ΕΣΠΑ, οικογενειακού επιδόματος, ειδικού εποχικού βοηθήματος

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Χανίων

Αρχείο Οικονομικού Επιμελητηρίου Αρκαδίας

 • GRGSA-ARK ADM20.1, 20.2
 • Αρχείο
 • 1999 - 2007

Δικαιολογητικά, διάφορα έγγραφα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Κατάρτισης, Leader κλπ), έγγραφα σχετικά με το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια Πελ/νήσου & τιμολόγια Περιφερειακού τμήματος Πελ/νήσου ΟΕΕ. Περιοδικά Οικονομικού Επιμελητηρίου για Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρηματικότητα, ενημερωτικά έντυπα – φυλλάδια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Δήμων, φορέων κ.ά.

Οικονομικό Επιμελητήριο Αρκαδίας

Αρχείο Περιφέρειας Πελοποννήσου (Συλλογή Αντωνίου Ματσίγκου, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου)

 • GRGSA-ARK ADM3.1, 3.2
 • Αρχείο
 • 1983 - 2006

Έγγραφα για: υποδομές – ανάπτυξη, διοικητικά, αγροτουρισμό, αναστηλώσεις, τουριστική ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τηλεθέρμανση, κοινωνία της πληροφορίας. Έκθεση Αξιολόγησης Β΄ΚΠΣ, Γ΄ΚΠΣ επιχειρησιακό πρόγραμμα, μπροσούρες, πολιτιστική Ολυμπιάδα, Μουσείο Τρίπολης, αξιολόγηση ΠΕΠ Πελ/νήσου, βιβλία κ.ά.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αρχείο Τμήματος Παρακολούθησης Προγραμμάτων Διεθνών Οργανισμών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

 • GRGSA-CA- ADM161.01
 • Αρχείο
 • 1985 - 1998

Φάκελοι σχετικοί με την υλοποίηση προγραμμάτων (ευρωπαϊκών και περιφερειακών επιχειρησιακών) σχετικών με τη βελτίωση υπηρεσιών υγείας, συντάξεων και παροχών, ανοικοδόμησης κτηρίων και αγοράς εξοπλισμού.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διοίκηση, Διεύθυνση Γραμματείας, Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Διεθνών Οργανισμών

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM001.04
 • Αρχείο
 • 1992-1993

Φάκελοι Κινήτρων Μετεγκατάστασης, ΕΣΠΑ, Συμπληρωματικών Παροχών Μητρότητας, Εφεδρικών Επιδομάτων, Άδειας Μαθητών, Παλιννοστήσεων, Απορριπτικών Αποφάσεων και Ανεργίας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Υπηρεσία Νομού Δράμας

Αρχείο του Τμήματος Ευρωπαικής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαικής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 • GRGSA-CA- ADM296.01
 • Αρχείο
 • 1987 - 1995, 2003

Το αρχείο περιέχει φακέλους που αφορούν την παρακολούθηση της προόδου των έργων υποδομής που αφορούν πολιτιστικές δράσεις και είναι ενταγμένα σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην ΕΟΚ), καθώς και την υποστήριξης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (2013-2015), Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαικής Ένωσης, Τμήμα Ευρωπαικής Ένωσης