Νηπιαγωγεία - Σέρρες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Νηπιαγωγεία - Σέρρες

Equivalent terms

Νηπιαγωγεία - Σέρρες

Σχετικοί όροι

Νηπιαγωγεία - Σέρρες

16 Αρχειακή περιγραφή results for Νηπιαγωγεία - Σέρρες

16 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 15ου Νηπιαγωγείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU143.01
 • Αρχείο
 • 1976 - 2004

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων σχολικής επιτροπής εισερχόμενα, εξερχόμενα έγγραφα, εγκύκλιοι, φάκελος προσωπικού, έγγραφα σχολικής επιτροπής.

15ο Νηπιαγωγείο Σερρών

Αρχείο 25ου Νηπιαγωγείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU142.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 2003

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1965-2003), πρωτοκόλλου παραλαβής υλικού (1961-1977), παρουσίας προσωπικού (1960-1975), βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας (1954-1989), ταμείου (1960-1973), διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας (1978-1985), μαθητολόγια-μητρώα νηπίων (1960-2000), βιβλία ημερησίας απασχολήσεως (1970-1985), ημερησίας λειτουργίας (1984-1986), διδαχθείσης ύλης (1964-1974), εποπτικών μέσων (1970), εμπιστευτικού πρωτοκόλλου (1977), φάκελος εγκριθέντων πράξεων σχολικής εφορείας-διδακτηρίου (1956-1960).

25ο Νηπιαγωγείο Σερρών

Αρχείο 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM007.11
 • Αρχείο
 • 1925, 1936 - 1989

Φάκελοι πειθαρχικών, εκθέσεις προσόντων, οικονομικά βιβλία και έγγραφα, βιβλία εκθέσεων επιθεωρήσεων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, φάκελοι μητρώα εκπαιδευτικών, Ωρολόγια προγράμματα και στατιστικά.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, 3ο Γραφείο

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU101.01
 • Αρχείο
 • 1961 - 1986

Υπηρεσιακά έγγραφα , 2 βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και 2 βιβλία σχολικής εφορείας.

3ο Νηπιαγωγείο Σερρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Χρυσοχωράφων Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU146.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 2006

Βιβλίο πράξεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλία Μαθητικών Συνεταιρισμών, τίτλοι σπουδών, φάκελοι αλληλογραφίας. Υποαρχεία 1) Νυχτερινού Σχολείου: Στατιστικά στοιχεία, 2) Νηπιαγωγείου: μαθητολόγια.

Δημοτικό Σχολείο Χρυσοχωράφων Σερρών

Αρχείο Νηπιαγωγείου Μαυροθάλασσας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU136.01
 • Αρχείο
 • 1958 - 1981

Βιβλία διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, παρουσίας προσωπικού και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Μαυροθάλασσας.

Νηπιαγωγείο Μαυροθάλασσας Σερρών

Αρχείο Νηπιαγωγείου Τραγίλου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU138.01
 • Αρχείο
 • 1987 - 1997

Βιβλίο-μητρώο προσωπικού, βιβλία-πρωτόκολλα αλληλογραφίας, περιουσίας, φάκελος σχολικού κήπου.

Νηπιαγωγείο Τραγίλου Σερρών