Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

  • Contemporary Greek Art Institute

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Ερευνητικό κέντρο - Ινστιτούτο

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Βαλαωρίτου 9Α

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

106 71

Τηλέφωνο

210-3616 165

Fax

210-3637 233

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης iset, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2009 από στελέχη της αίθουσας τέχνης Νέες Μορφές με συνεργάτες-συμβούλους, ιστορικούς τέχνης και καλλιτέχνες. Σκοπός του ινστιτούτου είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή της πορείας της τέχνης στην Ελλάδα από το 1945 έως σήμερα.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Οι αρχειακές συλλογές του iset περιλαμβάνουν υλικό που τεκμηριώνει την ιστορία και την εξέλιξη της εικαστικής κίνησης στην Ελλάδα από τα μέσα του 20ού αιώνα έως σήμερα. Τον πρώτο αρχειακό πυρήνα των συλλογών αποτέλεσαν τα αρχεία των αιθουσών τέχνης Νέες Μορφές και Δεσμός, ενώ πολύτιμη συμβολή στην ανάπτυξη του αρχείου αποτελεί η συνεχής προσφορά υλικού από καλλιτέχνες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ιστορικούς και κριτικούς τέχνης, θεωρητικούς, συλλέκτες κ.ά., οι οποίοι με τη δράση τους σφράγισαν την εικαστική ζωή του τόπου.

Προσκλήσεις, δελτία τύπου, αφίσες, φυλλάδια, κατάλογοι εκθέσεων και φωτογραφίες εκθέσεων συγκροτούν τη συλλογή Εκθέσεις που αριθμεί περισσότερες από 25.000 καταγεγραμμένες εκθέσεις Ελλήνων καλλιτεχνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Βιογραφικά σημειώματα, φωτογραφίες έργων, προσωπικές φωτογραφίες, καθώς επίσης σημειώσεις, κείμενα και επιστολές αποτελούν μέρος του υλικού που είναι διαθέσιμο μέσω των προσωπικών αρχείων των καλλιτεχνών στην ενότητα Καλλιτέχνες.

Αντίστοιχες κατηγορίες υλικού με εκείνες της ενότητας Καλλιτέχνες που αφορούν ωστόσο σε ιστορικούς και κριτικούς τέχνης, θεωρητικούς κ.ά. μπορεί να αναζητήσει ο ερευνητής στη συλλογή Συγγραφείς.

Ακόμη, συγκεντρώνονται τεκμήρια που αποτυπώνουν την ιστορική διαδρομή, τη δραστηριότητα και τις δράσεις δημόσιων και ιδιωτικών χώρων τέχνης στην ενότητα Φορείς.

Το αρχείο περιλαμβάνει συλλογή αποκομμάτων του ημερήσιου και περιοδικού τύπου που καλύπτουν κατά κύριο λόγο την περίοδο 1945 έως σήμερα και είναι διαθέσιμα στην ενότητα Τύπος. Επίσης, συγκεντρώνει περιοδικά τέχνης της ίδιας περιόδου και προχωρεί σταδιακά στην πλήρη αποδελτίωσή τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συγκέντρωση του οπτικοακουστικού υλικού, τόσο σύγχρονου όσο και παλαιότερου. Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, ομιλίες-διαλέξεις, συνεντεύξεις καλλιτεχνών και θεωρητικών, έργα video-art εμπερικλείονται και είναι διαθέσιμα στην ενότητα Οπτικοακουστικό Υλικό. Σημαντικό τμήμα του iset αποτελεί και η Βιβλιοθήκη, η έντυπη συλλογή της οποίας αριθμεί περισσότερους από 7.500 τίτλους βιβλίων. Ο κύριος όγκος της συλλογής της αποτελείται από μονογραφίες Ελλήνων καλλιτεχνών, καταλόγους εκθέσεων, βιβλία κριτικής, θεωρίας και ιστορίας της ελληνικής τέχνης, λευκώματα, καλλιτεχνικές εκδόσεις, καταλόγους συλλογών, επετειακές εκδόσεις, λεξικά, ημερολόγια και λογοτεχνικά βιβλία.

Για την οργάνωση και επεξεργασία του ψηφιοποιημένου αρχειακού υλικού το iset επέλεξε το πρόγραμμα ηλεκτρονικής διαχείρισης δεδομένων DAMS (Digital Asset Management Space). Πρόκειται για ένα ευέλικτο πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικών δεδομένων, το οποίο υποστηρίζει αφενός μεγάλο όγκο πληροφοριών και την μεταξύ τους σύνδεση, ενώ αφετέρου επιτυγχάνεται η εύκολη πρόσβαση και γρήγορη επισκόπηση αντικείμενων και η δυνατότητα αναζήτησης δεδομένων μέσω σύνθετων αναζητήσεων για τους ερευνητικούς σκοπούς των μελετητών. Πλήρης πρόσβαση των ερευνητών στις ψηφιακές συλλογές είναι εφικτή στο Αναγνωστήριο μέσω του Ψηφιακού Αποθετηρίου DAMS, ενώ μέρος του ψηφιοποιημένου υλικού είναι προσβάσιμο και μέσω διαδικτύου στη Ψηφιακή Πλατφόρμα.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Βαλαωρίτου 9Α
Αθήνα, Αττική 106 71