Συνθήκες, Διακρατικές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Συνθήκες, Διακρατικές

Αντίστοιχοι όροι

Συνθήκες, Διακρατικές

Σχετικοί όροι

Συνθήκες, Διακρατικές

1 Αρχειακή περιγραφή results for Συνθήκες, Διακρατικές

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συνθήκη μεταξύ Ρωσίας και Καρταληνίας-Καχετηνίας (1783) (Χφ36)

  • GRGSA-CA- MAN001.13
  • Αρχείο
  • 1783

Χειρόγραφο με ελληνική μετάφραση των βεβαιωτικών γραμμάτων της συνθήκης μεταξύ της Μεγάλης Αικατερίνης και του Βασιλιά της Καρταληνίας και Καχετηνίας Ηρακλείου Β΄, με την οποία προσαρτήθηκε η σημερινή Γεωργία στην τσαρική Ρωσία. Τα γράμματα φέρουν ημερομηνία υπογραφής 22 Σεπτεμβρίου 1783.