Θαλάσσιες συγκοινωνίες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Θαλάσσιες συγκοινωνίες

Αντίστοιχοι όροι

Θαλάσσιες συγκοινωνίες

Σχετικοί όροι

Θαλάσσιες συγκοινωνίες

8 Αρχειακή περιγραφή results for Θαλάσσιες συγκοινωνίες

8 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διευθύνσεως Ακτοπλοΐας του ΥΕΝ

 • GRGSA-CA- ADM264.01
 • Αρχείο
 • 1968 - 1986

Στατιστικά άγονων γραμμών, επιβολή προστίμων, ναυλολόγιο, κοινοβουλευτικός έλεγχος και φάκελοι αλληλογραφίας.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (1977-1988)

Αρχείο Διεύθυνσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών (ΔΘΣ) Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM265.01
 • Αρχείο
 • 1940-1997

Στατιστικά στοιχεία επιβατικών οχημάτων. Φάκελοι θεμάτων ΔΛΑ (Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας). Διερευνήσεις καταγγελιών, περιηγητικά ταξίδια,βεβαιώσεις παραβάσεων. Άδειες κατ' εξαίρεσιν επιβίβασης ατόμων σε πλοία μη ακτοπλοϊκά. Φάκελος θεμάτων που αφορούν λιμενικά έργα (Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικών Έργων (ΔΛΛΕ). Διεύθυνση Ασφάλειας (Δ.Α.): Θέματα ασφάλειας, ναυτιλιακές οδηγίες. Φάκελος Ναυτιλιακής πολιτικής και ποντοπόρου ναυτιλίας (ΔΠΝΣ). Σχέσεις ναυτικής εργασίας - Συμβάσεις κ.λπ. Φάκελος δελτίων κίνησης κρουαζιερόπλοιων. Φάκελος άγονων γραμμών. Θέματα ναυλώσεως άγονων γραμμών, εκτέλεση δρομολογίων. Θέματα παλαιού ναυτολογίου.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών (ΔΘΣ) (1988-)

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας

 • ADM043
 • Αρχείο
 • 1964 - 1978

Πίνακες κίνησης πλοίων - Στατιστικοί πίνακες κίνησης επιβατών και οχημάτων - Σκάφη τοπικών συγκοινωνιών - Ναυτεργατικές διαφορές - Πίνακες εισφορών από ναυτολόγια κ.ά. Περιέχει επίσης υλικό από τους Λιμενικούς Σταθμούς Ελευθερών, Κεραμωτής, Πρίνου και Θάσου.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.04
 • Αρχείο
 • 1988-1991

Δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, φύλλα μεταβολών, κίνηση θαλαμηγών σκαφών, δελτίο παλιρροιογράφου, δρομολόγια ακτοπλοϊκών γραμμών.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.17
 • Αρχείο
 • 1990-2004

Δελτία συμβάντων, δρομολόγια "Θησεύς" και "Μυρτιδιώτισσα", δελτία κίνησης θαλαμηγών, άδειες τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, αιτήσεις-άδειες θαλάσσιων μέσων αναψυχής, παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Σιγρίου

 • ADM009.01
 • Αρχείο
 • 2002 - 2014

Πίνακες στατιστικών στοιχείων θαλασσίων συγκοινωνιών, εξαμηνιαία δραστηριότητα λιμενικών αρχών και δελτία κίνησης Θ/Γ σκαφών.

Λιμενικός Σταθμός Σιγρίου

Αρχείο Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 01, 01.1
 • Αρχείο
 • 1903-1994

Βιβλία Λ.Τ.Η.: Hμερολόγια, Kαθολικά, Πράξεις Προέδρου, Πιστώσεις, Ισοζύγια Λογιστηρίου, Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Αποθήκη, Προκαταβολές έργων & μελετών, Eνοίκια εξ οικοδομών και λιμενικών χώρων, Ατέλειες, Eβδομαδιαία εργατικά ημερομίσθια, Kατάπλους-Aπόπλους πλοίων. Βιβλία Δ.Ε.Λ.Η.: Hμερολόγια, Kαθολικά, Πράξεις Διευθυντού, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας , Πλωτά μέσα - γερανοί και εργαλεία , Hμερήσιες διαταγές, Yλικά αποθήκης. Βιβλία Λ.Ε.Λ.Τ.Η.: Πρακτικά, Πρωτόκολλο Πράξεων. Βιβλία Ε.Ε.Λ.Τ.Η: Πρακτικά, Πρωτόκολλο Πράξεων, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας. Φάκελοι: Αλληλογραφία, Θέματα Προσωπικού, Οικονομικά, Διοικητικά, Απογραφικά, Αποθήκη, Αναφορές, Έργα

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Σητείας

 • GR GRGSA-IRA ADM. 09
 • Αρχείο
 • 1989

Πίνακες Άγονης Γραμμής, Πίνακες και Δελτία Ναυτιλιακής Κίνησης, Φαρικά Τέλη

Υπολιμεναρχείο Σητείας