Εταιρεία των Φίλων του Λαού, Ιστορικό Αρχείο

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Εταιρεία των Φίλων του Λαού, Ιστορικό Αρχείο

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Επιστημονική εταιρεία

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Ευριπίδου 12

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

105 59

Τηλέφωνο

210 3216626, 210 3214329

Fax

210 3217619

Email

URL

Σημείωση

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Κότσικα 5

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

104 34

Τηλέφωνο

210 88 47 385 - 88

Fax

210 88 47 498

Email

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Ευριπίδου 12
Αθήνα, Αττική 105 59