Αλεξανδρέττα (Συρία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αλεξανδρέττα (Συρία)

Αντίστοιχοι όροι

Αλεξανδρέττα (Συρία)

Σχετικοί όροι

Αλεξανδρέττα (Συρία)

1 αποτελέσματα από Αλεξανδρέττα (Συρία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Σύμμεικτα (1920, 1923)

  • Αρ.Εισ. 439
  • Αρχείο
  • 1920, 1923

α) 1920, Νοεμβρίου 27: Πιστοποιητικό του μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομου (Ιερά Μητρόπολη Σμύρνης).Πιστοποιείται ότι η Αδαμαντία, θυγατέρα του Λαζάρου και της Σοφίας Ζεϊμπέκογλου, ετών 12, ορφανή και από τους δυο γονείς, μεταφέρθηκε από το Ουσάκ στ...

Βούλγαρης, Κωνσταντίνος