Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)

Αντίστοιχοι όροι

Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)

Σχετικοί όροι

Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)

2 αποτελέσματα από Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Draneht, Daira

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 1/97
  • Αρχείο
  • 1838-1951

Περιέχει αλληλογραφία της εταιρείας John Dickinson & Co (Καϊρο, χάρτινες συσκευασίες και χαρτιά περιτυλίγματος) με την εταιρεία Daira Dranhet Pacha (Αλεξάνδρεια, καλλιέργεια και εμπόριο φρούτων) και διάφορα δείγματα χαρτιών για τη συσκευασία φ...

Draneht, Paolino

Πνευματική Εστία Ελλήνων Αλεξανδρείας

  • GR ELIA-MIET 48/16
  • Αρχείο
  • 1946-1948

Βιβλίο πρακτικών του ΔΣ του σωματείου (χφο, Μάρτιος 1946 - Ιούνιος 1947), καταστατικό του σωματείου (δφο και φωτοαντίγραφο εντύπου, 1947), σχέδια λόγων (χφα, δφα, χ.χ.) που εκφωνήθηκαν σε βραδιές της Πνευματικής Εστίας, αλληλογραφία (χφα, δφα, 194...

Πνευματική Εστία Ελλήνων Αλεξανδρείας