Βοιωτία (Νομός)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βοιωτία (Νομός)

Αντίστοιχοι όροι

Βοιωτία (Νομός)

Σχετικοί όροι

Βοιωτία (Νομός)

1 αποτελέσματα από Βοιωτία (Νομός)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Νομαρχίας Βοιωτίας : Εγκληματίες πολέμου

  • GRGSA-CA- ADM015.01
  • Αρχείο
  • 1945-1947

Το υλικό της ενότητας περιγραφής αποτελείται από αλληλογραφία της Νομαρχίας Βοιωτίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ελληνικόν Εθνικόν Γραφείον Εγκλημάτων Πολέμου, το επαρχείο Θηβών και διάφορες κοινότητες του νομού Βοιωτίας σε εκτέλεση της υπ΄ αρ...

Νομαρχία Βοιωτίας, Τμήμα Διοικήσεως