Βόρεια Ήπειρος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βόρεια Ήπειρος

Αντίστοιχοι όροι

Βόρεια Ήπειρος

Σχετικοί όροι

Βόρεια Ήπειρος

1 αποτελέσματα από Βόρεια Ήπειρος

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη

  • GR GL PSD 025
  • Αρχείο
  • 1910-1980

Το αρχείο του Φ.Δ. xαρακτηρίζεται από μία πλούσια μακεδονική θεματολογία σε πολιτικό, τοπικό κυρίως επίπεδο (τοπική πολιτική ιστορία Δυτικής Μακεδονίας) και σε εθνικό (εθνικές διεκδικήσεις). Χαρακτηρίζεται επίσης από μία τάξη και εσωτερική διάρθρω...

Δραγούμης, Φίλιππος Στ.