Κύπρος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κύπρος

Αντίστοιχοι όροι

Κύπρος

Σχετικοί όροι

Κύπρος

5 αποτελέσματα από Κύπρος

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Άννινος, Άγγελος

 • GR ELIA-MIET Μαρ-97
 • Αρχείο
 • 1891-1928

Το αρχείο περιέχει προξενική αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές, διοικητικά έγγραφα και προσωπική αλληλογραφία. Παρά το μικρό όγκο του μας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση στη Μακεδονία και τη Θράκη κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώ...

Άννινος, Άγγελος

Αλιθέρσης, Γλαύκος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 019
 • Αρχείο
 • 1892-1963

Το αρχείο αποτελείται από επιστολές και κάποια ταχυδρομικά δελτάρια προς τον Γ. Αλιθέρση από φίλους και γνωστούς του (1920-1962). Το περιεχόμενο των επιστολών ποικίλει από ευχαριστίες και εντυπώσεις για έργα του που τους απέστελλε, μέχρι λεπτομέρε...

Αλιθέρσης, Γλαύκος

Αρχείο Γραφείου Συμβούλου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων στην Ελληνική Πρεσβεία στην Κύπρο

 • GRGSA-CA- ADM143.01
 • Αρχείο
 • 1962 – 1979

Το τμήμα αρχείου αποτελείται από 5 φακέλους (με υποφακέλους) οι οποίοι εμπεριέχουν 297 έγγραφα. Τα έγγραφα είναι κυρίως επιστολές, αποφάσεις, εγκύκλιοι, αιτήσεις αναφορές, προτάσεις και κοινοποιήσεις του Υπουργείου Εμπορίου και του Γραφείου Εμπορι...

Υπουργείο Εμπορίου (1951-1996), Γραφείο Συμβούλου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων στην Ελληνική Πρεσβεία της Κύπρου

Θεοδοσιάδη, οικογένεια

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 31/03
 • Αρχείο
 • 1911-1960

Το υλικό του αρχείου που αφορά τον Στυλιανό Θεοδοσιάδη περιέχει έγγραφα σχετικά με τη θητεία του στη Βασιλική Ελληνική Αεροπορία (αλληλογραφία με τους γονείς του, πιστοποιητικά, φύλλα αδείας, βιβλιάρια κ.λπ. 1942-1946), εισερχόμενη και εξερχόμενη ...

Θεοδοσιάδης, Στυλιανός

Πλατής, Ελευθέριος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 11/03
 • Αρχείο
 • 1910-1996

Το αρχείο περιέχει χειρόγραφα και δακτυλόγραφα έργων, σημειώσεων, άρθρων, δοκιμίων του Ελευθερίου Πλατή, έντυπα, αλληλογραφία, δύο βιβλία πειθαρχικών αποφάσεων και τρία λευκώματα που αφορούν την πνευματική και επαγγελματική δραστηριότητά του Πλατή...

Πλατής, Ελευθέριος