Εύβοια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εύβοια

Αντίστοιχοι όροι

Εύβοια

Σχετικοί όροι

Εύβοια

3 αποτελέσματα από Εύβοια

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αβέρωφ, Γεώργιος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 426
  • Αρχείο
  • 1886-1928

Το αρχείο περιέχει έγγραφα (διοριστήρια, διατάγματα, εκθέσεις, ψηφίσματα) σχετικά με τη θητεία του Γ.Αβέρωφ στο υπουργείο Δημοσίας Εκπαιδεύσεως της Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης (1916-17), την αλληλογραφία του με τον Ε.Βενιζέλο για θέματα του...

Αβέρωφ, Γεώργιος

Δουατζής, Γιάννης

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 1/03
  • Αρχείο
  • 1943-1984 (κυρίως 1943-1945)

Το αρχείο περιέχει υλικό που αφορά τη συγκρότηση και τη δράση του 7ου Συντάγματος του Ε.Λ.Α.Σ. και των Ταγμάτων Ασφαλείας στην Εύβοια, την πολιτική του Ε.ΑΜ. και του Κ.Κ.Ε., την περίοδο της Κατοχής και των Δεκεμβριανών. Μικρό μέρος αφορά τον Εμφύλ...

Δουατζής, Γιάννης

Λαμπρινίδης, Ιωάννης

  • GR ELIA-MIET GR ELIA-MIET Α.Ε. 07/14
  • Αρχείο
  • 1883-1965 (κυρίως 1920-1960)

Το περιεχόμενο είναι αποκλειστικά μεταλλειολογικού και μεταλλευτικού ενδιαφέροντος, χωρίς να περιέχει προσωπικά ή οικογενειακά τεκμήρια. Αναφέρεται κυρίως στον μαγνησίτη (λευκόλιθο) και στα προϊόντα του. Στον φάκελο 1 υπάρχουν εκθέσεις, υπομνήματα...

Λαμπρινίδης, Ιωάννης