Συλλογή COL067.02 - Συλλογή εγγράφων Θεοφάνους Σιατιστέως (Κ10α)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- COL067.02

Τίτλος

Συλλογή εγγράφων Θεοφάνους Σιατιστέως (Κ10α)

Ημερομηνία(ες)

  • 1821-1843 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Συλλογή

Μέγεθος και Υπόστρωμα

10 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1790-1868)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γεννήθηκε στη Σελίτσα (σημερινή Εράτυρα) της επαρχίας Βοΐου του νομού Κοζάνης (Πρωτεύουσα της επαρχίας ήταν τότε η Σιάτιστα εξού και Σιατιστεύς). Το βαπτιστικό του όνομα ήταν Αναστάσιος, είναι άγνωστο όμως το επώνυμό του. Συμμετείχε αρχικά στις επιχειρήσεις της Χαλκιδικής ως γραμματέας του Εμμανουήλ Παππά. Μετά την αποτυχία της εκεί εξέγερσης, κατευθύνθηκε στη Νότιο Ελλάδα, όπου πήρε μέρος σε διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις. Διετέλεσε για μεγάλο διάστημα γραμματέας του Σπετσιώτη ναύαρχου Γεώργιου Ανδρούτσου. Διετέλεσε ακόμη γραμματέας της Επαρχίας Πραστού με έδρα το Λεωνίδι της Τσακωνιάς.Μετά τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους παρέμεινε στα ελεύθερα εδάφη προσπαθώντας να βοηθάει τους Μακεδόνες με κάθε τρόπο. Χρημάτισε γραμματέας του νεοσύστατου Υπουργείου Παιδείας. Επί Όθωνος διορίστηκε γραμματέας της Ιεράς Συνόδου, στη θέση του Θεόκλητου Φαρμακίδη. Το 1852 εκλέχτηκε μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας.
Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%82 [τελευταία επίσκεψη: 1/7/2020].

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Χαρίσης Πούλιος
Ημερομηνία δωρεάς: 20/3/1919
ΑΒΕ: 101

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Έγγραφα του Εμμανουήλ Παππά (1821) και των επιτρόπων του αρχηγού και υπερασπιστή της Μακεδονίας που αναφέρονται στις υπηρεσίες του Θεοφάνους του Σιατιστέως στον αγώνα της Ανεξαρτησίας, υποσχετικό των προκρίτων των Σπετσών για την πληρωμή του γραμματέα της κοινότητας Θεοφάνη (1828), πατριαρχικό έγγραφο καταδίκης της Επανάστασης του 1821, επιστολή του Γεωργίου Καραϊσκάκη προς τον Τσάμη Καρατάσος (1826), αλληλογραφία Θεοφάνη με Νεόφυτο Δούκα, συνοδικό έγγραφο ενάντια στη διδασκαλία του Θεόφιλου Καΐρη, κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 12, σελ. 600

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης