Αρχείο Αρ. Εισ. 17 - Εκλογικά Αργολιδοκορινθίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Αρ. Εισ. 17

Τίτλος

Εκλογικά Αργολιδοκορινθίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1859-1872 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

9 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Προέλευση: Ιωάννης Βλαχογιάννης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Τεμάχιο υφάσματος από τον εκλογικό σάκο του Δήμου Τολοφώνος με σφραγίδες από βουλοκέρι (χ.χ.).
Διαταγές του νομάρχη Αργολιδοκορινθίας για την κατασκευή κάλπης στους δήμους Κλεωνών και Σικυώνος (1859)· οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκτέλεση του εκλογικού νόμου (1865)· πρωτόκολλο διαλογής ψήφων από τις εκλογές του 1872 στην Ύδρα· τριάντα πέντε ψηφοδέλτια με τα ονόματα των Μ. Ποτλή και Μάρκου Ρενιέρη· δέκα έξι απορριφθέντα ψηφοδέλτια· έντυπο ψηφοφορίας βουλευτών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από Τσελίκα, Βαλεντίνη, Οδηγός Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη, 2006.

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες