Αρχείο - Πολιτικό Αρχείο του Πόντου των ετών 1916-1924

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Πολιτικό Αρχείο του Πόντου των ετών 1916-1924

Ημερομηνία(ες)

  • 1916-1924 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Μια κρύπτη στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης έμελλε να δώσει στους ερευνητές του ποντιακού ζητήματος έναν πραγματικό θησαυρό: στις 15 Μαρτίου 2012 ανακαλύπτονται περίπου 7.000 σελίδες υλικού που τεκμηριώνει την τελευταία φάση –για την Ελλάδα τουλάχιστον– του ανατολικού ζητήματος. Το υλικό αυτό (ανέκδοτο στο μεγαλύτερο μέρος του) εντοπίστηκε τυχαία, κατά τη διάρκεια των εργασιών καταλογογράφησης και οργάνωσης της βιβλιοθήκης του ιστορικού σωματείου.

Βιβλία, έγγραφα, πρακτικά συνεδριάσεων, επιστολές, υπομνήματα και διαβήματα διαμαρτυρίας, μαρτυρίες, αντίγραφα σημαιών για το σχεδιαζόμενο κράτους του Πόντου, αλλά και στατιστικοί πίνακες, θεωρείται ότι έμειναν κρυμμένα τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1960. Σε ένα μέρος τους τα βιβλία και τα έγγραφα ταυτίζονται με το αρχείο που είχε κληροδοτήσει ο Λεωνίδας Ιασωνίδης στην Εύξεινο Λέσχη, και τα οποία προερχόταν από το Εθνικό Συμβούλιο του Πόντου, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία επιφανών Ποντίων στο Βατούμ της Γεωργίας.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρόκειται για τεκμήρια που αφορούν την περίοδο κατά την οποία ο ελληνισμός του Πόντου γνώρισε σταδιακά τον εκτοπισμό, την οικονομική εξουθένωση, τα τάγματα θανάτου, την υποχρεωτική στράτευση, έως τον τελικό αφανισμό. Βιβλία, έγγραφα, πρακτικά συνεδριάσεων, επιστολές, υπομνήματα και διαβήματα διαμαρτυρίας, μαρτυρίες, αντίγραφα σημαιών για το σχεδιαζόμενο κράτους του Πόντου, στατιστικοί πίνακες.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.-Μ.Ι.Ε.Τ: Αρχείο Χρύσανθου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Ουρανία Καλογερίδου.

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες