Αρχείο 0004 - Πρακτικά Δίκης Πρωταιτίων 21ης Απριλίου 1967

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GR HP_LHP 0004

Τίτλος

Πρακτικά Δίκης Πρωταιτίων 21ης Απριλίου 1967

Ημερομηνία(ες)

  • 27.07.1975 – 23.08.1975 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

19 φάκελοι
Εξωτερικό περίβλημα: δίφυλλο από μαλακό, λεπτό χαρτόνι, συμβατικής χρήσης σε δημόσιες υπηρεσίες
Εσωτερικά τεκμήρια χαρτώα, διαστάσεων κατά προσέγγιση Α4, 30-270 σ./φάκελο

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο παρήχθη κατά τη διάρκεια της Δίκης των Πρωταιτίων της Δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967. Η τότε ονομαζόμενη Στενογραφική Υπηρεσία της Βουλής κλήθηκε να τηρήσει στενογραφημένα πρακτικά της Δίκης, που πραγματοποιήθηκε στο Πενταμελές Εφετείον Αθηνών. Κατά προφορική μαρτυρία στενογράφου της εποχής, τα πρακτικά τηρήθηκαν όχι με φυσική παρουσία της ομάδας στενογράφων στην αίθουσα του δικαστηρίου, αλλά στα γραφεία της Στενογραφικής Υπηρεσίας από την τηλεοπτική αναμετάδοση κλειστού κυκλώματος, μέσω του κέντρου μετάδοσης της Δίκης για τους δημοσιογράφους
Η Στενογραφική Υπηρεσία μετεξελίχθηκε σε Διεύθυνση Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής, η οποία διατήρησε το υλικό, μαζί με άλλα αρχεία της, σε αποθηκευτικό χώρο του κτιρίου.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Η ευθύνη για τη φύλαξη, αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση του υλικού περιήλθε, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής (άρ. 26, παρ. 3, ε΄) στο Τμήμα Κοινοβουλευτικών Αρχείων της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Το υλικό παραδόθηκε-παραλήφθηκε με τις προβλεπόμενες ενδοϋπηρεσιακές διαδικασίες το 2019

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Με βάση την αρχική ταξινόμηση από τον παραγωγό, κάθε ημέρα συνεδρίασης αντιστοιχεί σε έναν φάκελο.Στο εξώφυλλο του φακέλου χειρόγραφες πληροφορίες: τόπος (Πενταμελές Εφετείο Αθηνών),τίτλος (Δίκη των Πρωταιτίων της 21ης Απριλίου 1967), ημερομηνία της συνεδρίασης, κατά κανόνα ο αριθμός της συνεδρίασης και ονόματα των μαρτύρων, για τις ημέρες που έγινε ακρόαση αυτών. Σημειωμένος από τον παραγωγό ο αριθμός των σελίδων που περιέχει ο κάθε φάκελος. Ο τελευταίος φάκελος φέρει την ένδειξη «Συνεδρίασις 20» και φάκελος για την 19η συνεδρίαση δεν εντοπίστηκε. Από το περιεχόμενο του τελευταίου φακέλου τεκμαίρεται ότι οι δύο συνεδριάσεις (λόγω συντομίας της 19ης) συγχωνεύθηκαν σε έναν φάκελο

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έχουν γίνει εκκαθαρίσεις

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Ταξινόμηση με βάση τις συνεδριάσεις του Πρωτοδικείου. Διατηρήθηκε η σειρά του παραγωγού

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Φυσικά τεκμήρια αποθηκευμένα σε κουτιά, με αντιόξινο περίβλημα.
Μέτρια-καλή κατάσταση τεκμηρίων

Εργαλείο έρευνας

Πίνακας excel με κεφαλαιώδη περιγραφή περιεχομένου των φακέλων. Ψηφιακά αντίγραφα

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Οι Δίκες της Χούντας: Πλήρη πρακτικά, Κείμενα-σχόλια Γ. Βούλτεψης, τ. 4, Δημοκρατικοί Καιροί, Αθήνα 1975

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Στάθης Κουτρουβίδης, Ιουλιανή Θεοδόση

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες