Αρχείο - Μελετόπουλος, Ιωάννης (συλλογή)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Μελετόπουλος, Ιωάννης (συλλογή)

Ημερομηνία(ες)

  • 19ος αι. (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

13 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά του ίδιου

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φωτοτυπημένα αντίγραφα της συλλογής του Ιωάννη Μελετόπουλου που αναφέρονται στα παρακάτω θέματα:
Περιλαμβάνεται υλικό για τα ακόλουθα θέματα :

Πειρατεία
Αποφάσεις Κοινού Μυκονίων
Ναυτικές Συμβάσεις
Εποχή Καποδίστρια – Όθωνα
Δικαστικές Διοικητικές Αποφάσεις
Δήλος
Νεκροταφείο Μυκόνου
Κατεδάφιση Αυλών Δρακόπουλου
Αποζημίωση για κλεμμένα ασπρόρουχα
Επανάσταση 1821
Μοναστηριακά – Τουρλιανή
Τουρκοκρατία – Ρωσοκρατία
Αλληλογραφία Μαντώς Μαυρογένους.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Η συλλογή έχει υποστεί μια πρώτη επεξεργασία στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τίτλο: Έρευνα - Καταγραφή - Ταξινόμηση Ιστορικού Αρχειακού Υλικού νήσου Μυκόνου, Α΄ φάση, το 2009

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Έρευνα - Καταγραφή - Ταξινόμηση Ιστορικού Αρχειακού Υλικού νήσου Μυκόνου, Α΄ φάση, Αθήνα 2009

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες