Αρχείο - Πρακτικά διημερίδας ''Τοπική Ιστορία και αρχεία''

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Πρακτικά διημερίδας ''Τοπική Ιστορία και αρχεία''

Ημερομηνία(ες)

  • 26-27/4/1991 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

7 κασέτες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή, 10/07/1991
ΑΒΕ 077

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ηχογραφημένα πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου. Αναλυτικά:
1η κασέτα: Λίτσα Μπαφούνη, Γιάννης Γιαννόπουλος, ερωτήσεις.
2η κασέτα: Συνέχεια συζητήσεως, Χρ. Λάνδρος, συζήτηση - ερωτήσεις.
3η κασέτα: Ελπ. Κατσικογιάννη, Αγγ. Χατζημιχάλη, Γιώργος Μοντούφης.
4η κασέτα: Συζήτηση - Δημ. Θρασυβούλου - Σπ. Γιοκαρίνης.
5η κασέτα: Μαν. Βαρβούνης - Τατιάνα Ιωάννου - Μανώλης Βουρλιώτης.
6η κασέτα: Ερωτήσεις - απαντήσεις - Γιάννης Μπαφούνης. Ερωτήσεις - απαντήσεις.
7η κασέτα: Παρουσίαση των πρακτικών ''Τοπική ιστορία και αρχεία''.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Τοπική Ιστορία και αρχεία. Πρακτικά διημέρου. Σάμος, 26-27 Απριλίου 1991, Ιστορικό Αρχείο Σάμου, Σάμος 1992.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες