Αρχείο - Αρχείο Γεώργιου Χατζησωτηρίου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Γεώργιου Χατζησωτηρίου

Ημερομηνία(ες)

  • 1715-2000 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Ψηφιακά αντίγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1919-2000)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Γεώργιος Χατζησωτηρίου γεννήθηκε στην Παιανία Αττικής το 1919 και πέθανε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.Σπούδασε ιατρική και εργάστηκε στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του συγκέντρωσε αρχειακό υλικό που αφορούσε κατά κύριο λόγο την Παιανία και τα Μεσόγεια γενικότερα. Συγκεκριμένα συγκέντρωνε αντίγραφα εγγράφων, φωτογραφιών, ιδιωτικών αρχείων και ηχογραφούσε ηλικιωμένους της περιοχής. Εξέδωσε πολλές μελέτες σχετικά με την ιστορία της Παιανίας και ήταν ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Μελετών Νοτιανατολικής Αττικής. Στη διαθήκη του άφησε όρο την ταξινόμηση του αρχείου του και την πρόσβαση στους ερευνητές.

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Παραχωρητήριο ψηφιακών αντιγράφων της οικογένειας Χατζησωτηρίου στην Εταιρεία Μελετών Νοτιανατολικής Αττικής

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αντίγραφα συμβολαιογραφικών αρχείων ιδιωτών από την περιοχή της Παιανίας, αντίγραφα ιδιωτικών αρχείων, πρωτότυπες αδημοσίευτες και δημοσιευμένες εργασίες του Γ. Χατζησωτηρίου, ιδιωτική αλληλογραφία και σημειώσεις του Γ. Χατζησωτηρίου, έγγραφα από τον αγώνα των Μεσογειτών ενάντια στη χωροθέτηση του αεροδρομίου στα Σπάτα. Οικογενειακές φωτογραφίες των αρχών του 20ου αιώνα, φωτογραφίες του οικιστικού και αγροτικού τοπίου των Μεσογείων από το 1930 έως το1990, φωτογραφίες από δημόσιες και ιδιωτικές κοινωνικές εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, φωτογραφίες από παραδοσιακές φορεσιές και κεντήματα των Μεσογείων. Ηχητικές καταγραφές τραγουδιών από ηλικιωμένους Μεσογείτες την δεκαετία του 1980.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Καμία εκκαθάριση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Θεματική

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Επιτρέπεται η χρήση για την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών ενώ για οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να επικοινωνήσει με την οικογένεια

Όροι αναπαραγωγής

Ελεύθερη η αναπαραγωγή σε χαρτί. Για την ψηφιακή πρέπει να έρθει σε συνεννόηση

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά και κάποια συμβόλαια σε παλαιοοθωμανική

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Το πρωτότυπο αρχείο απόκειται στην οικογένεια του Γ.Χατζησωτηρίου

Εντοπισμός των αντιγράφων

Τα ψηφιακά αντίγραφα είναι στην κατοχή της οικογένειας και της Εταιρείας Μελετών Νοτιανατολικής Αττικής

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Εργασίες που έχουν δημοσιευτεί από τον Γ. Χατζησωτηρίου

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Νικόλας Λεβαντής και Δημήτρης Νικολάου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες