Αρχείο - Πρακτικά συνεδρίου "Ο Γεώργιος Κλεάνθης και η εποχή του"

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Πρακτικά συνεδρίου "Ο Γεώργιος Κλεάνθης και η εποχή του"

Ημερομηνία(ες)

  • 2003 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

16 κασέτες μαγνητοφώνου

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Βαγγέλη Δημητριάδη, 16/05/2005
ΑΒΕ 350

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Κασέτες μαγνητοφωνημένων πρακτικών του συνεδρίου "Ο Γεώργιος Κλεάνθης και η εποχή του" που έγινε στο Καρλόβασι της Σάμου στις 27-29 Απριλίου 1990.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πρακτικά του συνεδρίου "Ο Γ. Κλεάνθης και η εποχή του", Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου, Σάμος 1991.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες