Αρχείο ΑΓΓ - Αρχείο Γεωργίου Γεωργουλάκη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ΑΓΓ

Τίτλος

Αρχείο Γεωργίου Γεωργουλάκη

Ημερομηνία(ες)

  • 1910 - 1945 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 υποφάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1885 - 1967)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο διήνυσε μεγάλη πορεία έως ότου καταλήξει στο Ι.Β.Ε. Το 1962 ο Βασίλειος Μουντάκης προέβη σε στοιχειώδη χρονολογική ταξινόμηση του αρχείου. Το 1966, ένα χρόνο πριν πεθάνει, ο ίδιος ο Γεωργουλάκης παραχώρησε το Αρχείο του στο περιοδικό "Ηπειρωτική Εστία". Ο διευθυντής του περιοδικού Δημοσθένης Κόκκινος, μόλις παρέλαβε το αρχείο, ανέθεσε την ταξινόμησή του στον Κώστα Λαζαρίδη, ο οποίος μάλιστα, αφού άντλησε αρκετές πληροφορίες από τον ζώντα ακόμη Γεωργουλάκη, ετοίμασε και βιβλίο για το αρχείο και τη ζωή του Γεωργουλάκη. Μια δεκαετία αργότερα, στα τέλη του 1976 ή το 1977, ο Κόκκινος παρεχώρησε το αρχείο στο Ι.Β.Ε.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ημερήσιες διαταγές και εντολές διοικήσεως Στρατιωτικής Διοίκησης Αυτονόμου Ηπείρου, τηλεγραφήματα, επιστολές από Γ. Τσόντο - Βάρδα, βιογραφικά και πιστοποιητικά Γ. Γεωργουλάκη, ύμνος της Αυτονόμου Ηπείρου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση: Το Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών: κατάλογος ταξινομημένου αρχειακού υλικού/Μαγκαφά, Π. Κ., Παπαδόπουλου, Β. Γ. , Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών-Τμήμα Εκδόσεων Ιστορικής και Πολιτικής Επιστήμης, Ιωάννινα, 2005

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες