Αρχείο aρ.comp. 612 - Μετόχι Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (Αλιστράτη Σερρών)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET aρ.comp. 612

Τίτλος

Μετόχι Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (Αλιστράτη Σερρών)

Ημερομηνία(ες)

  • 1828-1906 (κυρίως 1878-1885) (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά (;).

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιλαμβάνει έγγραφα σχετικά με το Μετόχι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Αλιστράτη Σερρών:επιστολές Πατριάρχη Κύριλλου -επιτροπικό και απανταχούσα πρωτοσυγκελίας Σαμουήλ- (1848), αλληλογραφία Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου αρχιμανδρίτη Γερμανό σχετική με οικονομικά ζητήματα -εκποίηση μετοχών Εθνικής Τραπέζης- (Φεβρουάριος-Ιούνιος 1878), επιστολές των επιτρόπων του Πατριάρχη, Κυρίλλου και Πολυκάρπου προς Γερμανό σχετικές με την κτηματική περιουσία του Παναγίου Τάφου και έγγραφα για δικαστικές υποθέσεις (1878-1887). Καταγραφές και κτηματολόγια κτημάτων Παναγίου Τάφου στις επαρχίες Δράμας, Ζίχνας και Σερρών (1828-1885), πωλητήρια και ενοικιαστήρια (1851-1879), καταγραφή επίπλων Μετοχίου στην Αλιστράτη (1882), αφιέρωση οικίας Μαυρούδας Γιάγκου (1885) και διάφορα τουρκικά έγγραφα -χοτζέτια, τεσκερέδες κλπ.- για τα παραπάνω κτήματα (1831-1906).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγινε καμμία εκκαθάριση.

Προσθήκες Υλικού

Δεν προβλέπονται.

Σύστημα Ταξινόμησης

Ταξινομήθηκε πρώτα η αλληλογραφία του Πατριάρχη και των επιτρόπων του με τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου, ακολούθησαν οι καταγραφές και τα κτηματολόγια και τέλος τα έγγραφα στα τουρκικά (τίτλοι κτημάτων, χωραφιών κλπ.).

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά , τουρκικά.

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.-Μ.Ι.Ε.Τ: Αρχείο Μετοχίου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Κωνσταντινούπολη, 18ος-19ος αιώνας.

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

1994, 1997, 2001

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Ο Γιώργος Χαρωνίτης το επεξεργάστηκε πρώτα το 1994, στη συνέχεια η Έφη Κάνερ (Ίδρυμα Μείζονος Πολιτισμού) το 1997 και η Χριστίνα Βάρδα το 2001.

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες