Βήχος, Γεώργιος

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Φυσικό Πρόσωπο

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Βήχος, Γεώργιος

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

Ιστορικό/Βιογραφικό

Ο Γεώργιος Βήχος (1915-1994;) υπήρξε νομάρχης και υψηλόβαθμο στέλεχος της αθλητικής διοίκησης της χώρας. Υπήρξε πρόεδρος του “Πανεπιστημιακού Ομίλου Αθηνών δια την Βαλκανικήν Συνενόησιν" (1931), μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης Εθνικόν Κομιτάτο στην Κατοχή και διετέλεσε νομάρχης Τρικάλων, Κεφαλονιάς, Κορινθίας, Κοζάνης (1949-1954) και Χανίων (1956-1958) όπου διακρίθηκε για την εντιμότητα και τις διοικητικές ικανότητές του. Το 1958 διορίστηκε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού (1958-1965) και έκτοτε ασχολήθηκε με τον αθλητικό τομέα. Υπήρξε γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής , μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (1974-1991), μέλος όλων των Ελληνικών Ολυμπιακών Αποστολών από το 1936 έως το 1976 και έλαβε ενεργό μέρος στην προσπάθεια της Ελλάδας για την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996 ως Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Υποψηφιότητας των Αγώνων. Πολιτεύτηκε με το Δημοκρατικό Κέντρο στις εκλογές του 1974 και του 1977. Τιμήθηκε με πολλά ελληνικά και ξένα μετάλλια.

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής ΕΛΙΑ Αθήνας

Σημειώσεις συντήρησης

  • Clipboard

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες