Αρχείο Α.Ε. 4/97 - Βήχος, Γεώργιος

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR ELIA-MIET Α.Ε. 4/97

Τίτλος

Βήχος, Γεώργιος

Χρονολογία(ες)

  • 1931-1991 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

21 φάκελοι

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Γεώργιος Βήχος (1915-1994;) υπήρξε νομάρχης και υψηλόβαθμο στέλεχος της αθλητικής διοίκησης της χώρας. Υπήρξε πρόεδρος του “Πανεπιστημιακού Ομίλου Αθηνών δια την Βαλκανικήν Συνενόησιν" (1931), μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης Εθνικόν Κομιτάτο στην Κατοχή και διετέλεσε νομάρχης Τρικάλων, Κεφαλονιάς, Κορινθίας, Κοζάνης (1949-1954) και Χανίων (1956-1958) όπου διακρίθηκε για την εντιμότητα και τις διοικητικές ικανότητές του. Το 1958 διορίστηκε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού (1958-1965) και έκτοτε ασχολήθηκε με τον αθλητικό τομέα. Υπήρξε γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής , μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (1974-1991), μέλος όλων των Ελληνικών Ολυμπιακών Αποστολών από το 1936 έως το 1976 και έλαβε ενεργό μέρος στην προσπάθεια της Ελλάδας για την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996 ως Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Υποψηφιότητας των Αγώνων. Πολιτεύτηκε με το Δημοκρατικό Κέντρο στις εκλογές του 1974 και του 1977. Τιμήθηκε με πολλά ελληνικά και ξένα μετάλλια.

Όνομα του παραγωγού

Βιογραφικό σημείωμα

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου (18 φάκελοι) δωρήθηκε από τη σύζυγό του Αλίκη Σταθάτου τον Φεβρουάριο του 1997. Τον Δεκέμβριο του 2002 η κόρη του, Μαρίνα Βήχου δώρισε άλλους τρεις φακέλους που περιλαμβάνουν υλικό για την δράση του Βήχου στην Εθνική Αντίσταση και έγγραφα της αδελφής του Γεωργίου Βήχου, Μαρίας.

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Το αρχείο αποτελείται από 21 φακέλους και περιλαμβάνει υλικό από την συμμετοχή του στον “Πανεπιστημιακό Όμιλο Αθηνών δια την Βαλκανικήν Συνεννόησιν" (1931), τη συμμετοχή του σε σκοπευτικούς αγώνες (1933), φωτογραφίες και περιοδικά από τον πόλεμο του 1940, έγγραφα, εφημερίδες και προκηρύξεις από τη συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση, γράμματα εκτελεσμένων πατριωτών από τους Γερμανούς, υπηρεσιακή αλληλογραφία, αναφορές κ.ά. από τη θητεία του ως νομάρχη στα Τρίκαλα, την Κεφαλονιά, την Κόρινθο, την Κοζάνη, και τα Χανιά (1949-1958). Μεγάλο μέρος του αρχείου καλύπτει το υλικό που αφορά την υπηρεσία του στον αθλητισμό και συγκεκριμένα στις εξής θέσεις: Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού (1958-1965), στέλεχος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Υποψηφιότητας Ολυμπιακών Αγώνων για το 1996 (1977-1991). Τέλος περιλαμβάνονται φύλλα εφημερίδων και περιοδικών [(“Ελλάς φούτμπολ" (1960-1961), “Κωπηλατικά Νέα" (1967-1969), “ΣΕΓΑΣ" (1949, 1967-1969)] διαφόρων αθλητικών φορέων.

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Η ταξινόμηση είναι θεματική.

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.: Στο αρχείο Τριανταφυλλάκου υπάρχει υλικό για την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τα έτη 1959-1961.

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα γράμματα των εκτελεσμένων από τους Γερμανούς (φωτοτυπίες), τις φωτογραφίες από τον πόλεμο του '40 και τα έντυπα της εποχής, τα έχει κρατήσει ο Μάνος Χαριτάτος στο γραφείο του.

Σημείωση

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Τόποι

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι