Υποαρχείο 0005.04.016.017.256-260, 264 - Ελληνική Επιτροπή δια την Διεθνή Ύφεσιν και την Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0005.04.016.017.256-260, 264

Τίτλος

Ελληνική Επιτροπή δια την Διεθνή Ύφεσιν και την Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)

Ημερομηνία(ες)

 • 1955-1967 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Υποαρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

6 κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1955 -)

Διοικητική ιστορία

Η Ελληνική Επιτροπή δια την διεθνή Ύφεσιν και την Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) συγκροτήθηκε το 1955 και είχε ως αφετηρία τη διακήρυξη που απηύθυναν προς οικονοµικής ζωής της χώρας. Διακηρύσσοντας ότι βρίσκεται µακράν των πολιτικών κοµµάτων και ανταγωνισµών, η ΕΕΔΥΕ δήλωσε την προσήλωσή της στις αρχές του ΟΗΕ για την ειρηνική συνύπαρξη των κρατών ανεξαρτήτως πολιτικού, κοινωνικού και οικονοµικού καθεστώτος. Αποτέλεσε την πιο αντιπροσωπευτική και µακροβιότερη οργάνωση στο χώρο του κινήµατος ειρήνης. Η ΕΕΔΥΕ το 1958 εξέδωσε το περιοδικό Δρόµοι της Ειρήνης – που στην αρχή κυκλοφόρησε µε τη µορφή τετρασέλιδης εφηµερίδας- και από το 1963 συνδιοργάνωσε µε άλλες κινήσεις ειρήνης τις πρώτες Μαραθώνιες Πορείες στη δεκαετία του ΄60 (1962-1966). Πραγµατοποίησε δυο πανελλήνια συνέδρια ειρήνης (1962,1965) και παράλληλα συνδέθηκε µε διεθνείς οργανισµούς συµµετέχοντας σε διεθνείς συσκέψεις και πορείες ειρήνης. Η διαδροµή της διακόπηκε προσωρινά το 1967 από την απριλιανή δικτατορία, ενώ στη µεταπολίτευση ανασυντάχθηκε και συνεχίζει να λειτουργεί µέχρι σήµερα.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

 • Καταστατικές αρχές
 • Εθνικό Συµβούλιο ΕΕΔΥΕ
 • Εκκλήσεις, διακηρύξεις, ανακοινώσεις, αποφάσεις
 • Εκδηλώσεις και οµιλίες σε συγκεντρώσεις
 • Τµήµατα ΕΕΔΥΕ: Τµήµα νέων, τµήµα γυναικών, συνδικαλιστικό τµήµα
 • Δελτίον ενηµερώσεως ΕΕΔΥΕ
 • Αλληλογραφία ΕΕΔΥΕ µε διεθνείς και εγχώριους φορείς και οργανώσεις
 • Πανελλήνια Συνέδρια Ειρήνης (εισηγήσεις, εκκλήσεις, χαιρετισµοί, αποφάσεις)
 • Ύλη του περιοδικού Δρόµοι της Ειρήνης
 • Σειρά του περιοδικού Δρόµοι της Ειρήνης

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

 • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βλ. καταγραφή των περιεχοµένων του Αρχείου στον τόµο που επιµελήθηκε η Ιωάννα Παπαθανασίου (µε τη συνεργασία της Άντας Κάπολα και του Γιάννη Παπαθεοδώρου), Ενιαία Δηµοκρατική Αριστερά , 1951-1967. Το αρχείο της, έκδοση ΑΣΚΙ -ΕΚΚΕ - Θεµέλιο, Αθήνα 2001

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Αρχείο ΕΔΑ: (τεκµήρια και για άλλες κινήσεις ειρήνης όπως ο «Σύνδεσµος νέων δια τον πυρηνικό αφοπλισµό «Μπέρτραντ Ράσσελ» και η «Εργατική Κίνησις δια τον αφοπλισµό και την ειρήνη») / Σειρά του περιοδικού Δρόμοι της Ειρήνης στην βιλιοθήκη των ΑΣΚΙ

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τµήµα του αρχείου ΕΔΑ.
To αρχείο της ΕΕΔΥΕ έχει ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των ΑΣΚΙ και βρίσκεται στις αρχειακές ψηφιακές συλλογές στο Πρόγραµµα «Πολιτικές Νεολαίες» (Ε.Π. Κ.τ.Π.).

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες