Αρχείο GR HESG-NHM/20384-20512 - Αρχείο Γεωργίου Σισίνη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HESG-NHM/20384-20512

Τίτλος

Αρχείο Γεωργίου Σισίνη

Ημερομηνία(ες)

  • 1813-1855 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1769 - 1831)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Προεστός της Γαστούνης, φιλικός και πρωτεργάτης της Ελληνικής Επανάστασης. Ενίσχυσε οικονομικά τον Αγώνα. Χρημάτισε πληρεξούσιος στις Εθνοσυνελεύσεις και πρόεδρος σε κάποιες από αυτές. Επί Καποδίστρια διορίστηκε γερουσιαστής. Οι γιοί του (Χρύσανθος και Μιχαήλ) συμμετείχαν σε πολλές μάχες της Πελοποννήσου ως οπλαρχηγοί όπου και διακρίθηκαν.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά οικογένειας Χρ. Σισίνη (1933)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Έγγραφα, επιστολές, λογαριασμοί, σημειώσεις κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Δελτία καταγραφής

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

Παπαγεωργίου Στέφανος, (1980). «Το Αρχείο Σισίνη» Δελτίο ΙΕΕΕ, τομ. 23. Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, σελ. 207-334.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Υπάρχει ψηφιακό αντίγραφο του αρχείου.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες