Αρχείο A.E. 45/96 - Χίντζογλου, Ιωάννης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET A.E. 45/96

Τίτλος

Χίντζογλου, Ιωάννης

Ημερομηνία(ες)

  • 1922-1985 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

9 φάκελοι και 2 κατάστιχα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1891-1987)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Ιωάννης Α. Χίντζογλου (Αμισός, 1891 - Αθήνα, 1987) υπήρξε οργανωτής των ανταρτικών σωμάτων κατά την επανάσταση του Πόντου (1919). Μετά την καταστολή της και την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου ήλθε στην Ελλάδα. Ήταν ιδρυτικό μέλος του προσφυγικού σωματείου “Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ο Νέος Πόντος” (1925), και πρόεδρός του την περίοδο 1931-1934. Επίσης υπήρξε πρόεδρος του προσφυγικού σωματείου “Αδελφότης των Αγωνιστών του Πόντου”. Το 1934-1935 ήταν συνεργάτης του Θεόδωρου Πάγκαλου και υποψήφιος βουλευτής του κόμματός του. Παράλληλα δραστηριοποιήθηκε στο εμπόριο. Την περίοδο 1939-1949 διετέλεσε αρχηγός του κατασκοπευτικού δικτύου της αγγλικής υπηρεσίας πληροφοριών υπό στοιχεία O.M.Co (Oriental Motoring Co), με το βαθμό του συνταγματάρχη και με το ψευδώνυμο “Συν/ρχης Χατζής”.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά τον Οκτώβριο του 1996.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Τα έγγραφα του αρχείου παρουσιάζουν ενδιαφέρον κυρίως για την αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα και τη δραστηριότητα των προσφυγικών σωματείων “Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ο Νέος Πόντος” (1925-1966, κυρίως 1925 – 1934) και “Αδελφότης των αγωνιστών του Πόντου” (1926 - 1932), το κόμμα του Παγκάλου και τη δράση της αγγλικής κατασκοπίας κατά την περίοδο 1938-1949. Περιλαμβάνει εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, βιβλία πρωτοκόλλων, και πρακτικών διοικητικών συμβουλίων, αιτήσεις εγγραφής μελών, συμβολαιογραφικά έγγραφα αγοραπωλησιών και δικαστικά έγγραφα, προκηρύξεις, εκλογικούς καταλόγους Δράμας (1928-1931), αναφορές, εκθέσεις, δελτία πληροφοριών κά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο έχει ταξινομηθεί σε γενικές γραμμές κατά θεματικές ενότητες.
Φάκελος 1 Οικοδομικός Συνεταιρισμός «Ο Νέος Πόντος»
Καταστατικά, εισερχόμενη, εξερχόμενη αλληλογραφία
Φάκελος 2 Οικοδομικός Συνεταιρισμός «Ο Νέος Πόντος»
Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων, πρακτικά διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων
Φάκελος 3 Οικοδομικός Συνεταιρισμός «Ο Νέος Πόντος»
Διάφορα
Φάκελος 4 Αδελφότης των Αγωνιστών του Πόντου
Αιτήσεις εγγραφής, βιβλίο πρωτοκόλλου
Φάκελος 5,6 OMC: Δελτία πληροφοριών
Φάκελος 7 OMC: Δελτία πληροφοριών – Αναγνώριση δράσης του
Φάκελος 8 OMC: Αναγνώριση δράσης του
Φάκελος 9 Προσωπικά - Πολιτικά
Συμβολαιογραφικά έγγραφα Αρετής Γεωργακοπούλου (σύζυγος ;), πολιτικό Κέντρο Πάγκαλου, εκλογικά Δράμας. Ένα κατάστιχο: Μητρώον Πολιτικού Κέντρου Παγκάλου

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ε.Λ.Ι.Α.: Αρχείο Σίμου Σπυρίδωνα, οικογένειας Μαυρομμάτη (614), αρχείο Προσφύγων Μ.Ασίας (ονομαστικοί καταλόγοι), αρχείο Πολιτικού Μικρασιατικού Κέντρου (247)

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Οι ενδείξεις εντός εισαγωγικών είναι αντιγραφή των αρχικών τίτλων που υπήρχαν στους υποφακέλους από το δημιουργό του αρχείου και διατηρήθηκαν.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

6/6/2001

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Γ. Χαρωνίτης

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες